Geni, geni kameni z Oporovca

Na se zadje ipak je došel krajo junjuš mesec, mesec z šterim dohaja leto i mesec v šteromo ga nejveč svetkov. Bar je tak bilo ovo leto. Mortik ga i ne bilo nejveč svetkov, ali mi Međimorci, a i naši sosedi z Lepe naše, smo si to lepo spojili tak kaj smo pak ne tjeden dni delali. Jeni so ne delali, a drugi so ne morali dohajati na posel. Kak bilo da bilo, junjuš je minul, svetki so minuli nekomo krajši, nekomo dukši, sam so vručine ostale. Ne sam vručine nek i sparine. Furt nekša nevola, jempot dežđ curi par dni, unda so velike vručine i sparine, a posle toga pak dojdejo nevihte. Nikak da se to vreme napravi onak kak bi mi šteli. Ali čim se mi ljudi dospomenemo kakše vreme očemo unda najbrž bodemo takše i meli.

Pak je bil krič v Brezovici za Den antifašizma. Nejbole so kričali, očem reči, nejglasneši so bili gradonačelnica Siska teta Ikača i prvoborac Feri Habulinov šteri so zašpotali se one šteri so ne došli. Ali znate kak so naši stareši rekli: brez onoga šteri ne dojde meša mine. Tak je bilo i v Brezovici. Več sam vam povedal da je v Brezovici predelal prvi Internet na sveto. Čim je Dolfi napal Staljina oni so mam znali (cirka tridesti komunistov) kaj se je pripetilo i jif tridesti se je zišlo v šumi blizo Žabnoga, očem reči, v Žabenskoj šumi kaj vidijo kaj jim je za naprajti. Neso znali kaj naprajti jerbo jif je Dolfi, do fčerašji koalicijski partner, napal kak zahrptni delavec. Bilo je kak je bilo, trelo je prejti par dni, par tjednov, meseci kaj je došlo na svetlo dneva što je prijatel, a što neprijatel. Par let posle rata so ovi z Siska, šteri so se skrivali v Žabenski šumi, zazvedili kak so v Brezovici zafremali prvoga partizanskoga odreda. Niti krivi niti dužni.

Nikak sam si ne mogel pregruntati zakaj naši partizani (čitaj: antifašisti) na Den antifašizma nesejo vence i vužižejo sveče i pre spomenikima poginulih branitelov v Domovinskomo rato? Ve sam to malo bole pratil i zazvedil sam da je to zato kaj tri dni posle, na Den državnosti ne morajo dojti. Najte me krivo razmeti, ali se vleče na to kak da je Den državnosti ne jiv svetek.

Ne znati čiji je itak svetek Den državnosti? Zakaj pitam? Pak sam se prepelal s peciklinom po čakoskaj vulicaj, zgledaval sam se levo desno, gledal sam gori i doli, ali vam morem reči da je bilo jako malo zastavi po hižaj. Ne znati je li naši ljudi ne znajo da je Den državnosti nejvekši svetek za jeno državo, pak tak i za Lepo našo ili pak ne znajo kaj tre vum deti zastave. Mortik pak jiv nemajo?

Znova so se čuli spominki kak tre Den državnosti preseliti v majoš mesec, očem reči, pak so spominki i to se glasneši i glasneši, kak je pravi Den državnosti 30. majoš da se je zafremal prvi vejčstranački Hrvacki sabor 1990. leta. Znamo si da se je Den državnosti, predi sedemnajst let, svetkuval 30.majoša, ali so unda esdepeovci toga svetka preselili na 25. junjuš. Nigdar sam si ne mogel dopovedati zakaj so to naprajli? Najme kaj, znamo si kak je Hrvacki sabor 25. junjuša 1991. leta rekel vekovečno zbogom Jugi, kak smo to mi Međimorci naprajli z Mađarima 1919. leta. Najbrž so pozabili ili jim je ne nišči rekel, da so esdepeovci (jivih 48 sabornikov), predi nek je trelo roke zdiči za to kaj odidemo z Juge, kaj odidemo na svoje, odišlo vum z Sabornice. Takše so, najbrž, dobili šalabahtere od ve več pokojnoga Ivice Račanovoga. Tak je bilo, ali sam nikak ne mogel razmeti zakaj so oni šteli kaj bi se mi sako leto zmislili na to kak so bili splašeni kak zajci i nikak so ne mogli ostajti Jugo. No, neje to nikaj, vidimo da ga još med nami hadji takših šteri nebrejo pozabiti Jugo i još navek živijo v Jugi, još so ne niti jeden den preživeli v Lepoj našoj makar je ona več 29 let lepa i naša. Sploh jiv nekaj, nekši vrag, v Kumrovec vleče. Nesam tu mel na pameti ove z udruge Ljubičica bela jerbo čuda je več oni kaj još živijo v nekdašjoj državi nek je ovih šteri so to priznali i zapisali se v udrugo.

Pred otprilike dva tjedne se je restepla Županiska skupština i to predi nek je počela. Zakaj? Velijo da je precednik, Mladen Novak, sranil dnevnoga reda tak da so večniki ne mogli zazvediti pokaj so pravzaprav došli, pak so se režišli, očem reči, odišli so tua otkod so došli. Najgerek sam, jako sam najgerek, je li je v restepanjo Županiske skupštine mel svoje prste i „Palfi d.o.o.“ z Belice?

Šteli mi to priznati ili ne, ali dofčerašji sabornik Branimir Bunjac je ipak pokazal karakter, kak so nas to športaši navčili. Tak navek velijo naši labodoritaški treneri dok jivi labodoritaši zgubijo utakmico. Sabornik Bunjac se je posvadil z šeficom Živoga zida, Vladimirom Palfi, tak da je i jega bager poduzeča „Palfi d.o.o.“ z Belice pospravil v ropotarnico povjesti. Kak bi teca Franca rekla: Bilo je lepo dok je trajalo! Ne znati je li bi ja bil takši karakter kakšega je gospon Bunjac pokazal. Neje lefko oditi od saborske kopaje, a furt meti na pameti kak tre vrnuti zajme štere je on i jegova familija zela. Si znamo da je saborska plačica čuda vekša od ove naše međimurske navučitelske. I ne sam to, gospon Bunjac je opal vam z cukor pikse Živoga zida jerbo je z Ivekom Pernarom odišel po svojemo poto, tak da ak bi, nedaj Božek, na jegovo hižo došla bilo kakša ovrha zbogradi ovakšega ili onakšega zajma šteroga tre vrnoti, nikak nebre računati na Živi zid šteri bi sprečil deložacijo.

Neje dugo trelo kaj se je pre našaj sosedaj prek Drave pripetilo isto ono kaj i prinas. Najme kaj, pre jimi se je isto vužgalo smetje kak i naše pred mesec dni. Ruon tak je ne nikoga z fercajgom ili šibicaj bilo blizo i sam je počelo goreti. Najbrž je to ipak naprajla Štefova birka z Totovca. Kaj reči, prinas je to se bilo nekak po redo: nejpredi se je videl gosti črni dim, a posle se je pojavil i ogej, unda so došli ogjogasci i dok je zgorelo ono smetje kaj smo meli z viška unda je ogej vgašjeni. Pre našim sosedima prek Drave je to čuda krajše trajalo, pak je niti ne se zgorelo kaj je bilo planerano. Ne znati je li sonce, od šteroga se sa smetja vužgejo, prijim čuda slabeše sveti ili pak so ogjogasci prefletno došli. Čudno je to kak se te nevole pojavio kak strela z vedroga neba i unda donesejo nevolo. Si znamo da je to počelo v Splito, na labodoritaškoj utakmici, da je zrasla svastika vum z trave, a nastajli so ovi ogji okoli naše Drave de je počelo goreti z čistoga mira. Najbrž bo tre i smetje osigurati (kak i grozdje v goricaj protiv toče) kaj ne bi i dale trpeli velikoga kvara. Dok je za to zazvedila, teca Franca je dva dni gombala: Ne znajo niti smetje podežgati kak Božek zapoveda…

Veter i dežđ so ga pretirali minulo soboto, na Den antifašizma, ali Tomson je ne odustal i denes, v petek 28. junjuša, bode on popeval v Oporovco. Ve vidite kaj so naši Međimorci, kaj so dečki z Oporovca, a i jivi sosedi Priločanci, oni so dopelali Markeca i nejso kak Puljani šteri napunijo gače mam čim se spomene Tomsonovo ime. Denes bodo v Oporovco i po Međimorjo (Međimorje je ne preveč veliko tak da se bode Tomsonov glas čul po celomo „Falačko“) Geni, geni kameni, Lijep li si… i kaj nem dale spominjal. Dojdite, ne bode vam žal. Tomson je nigdar nikomo ne ostal dužen, pak ne bode niti nam.

Ostavi komentar