Popis poljoprivrede kaže da imamo više svinja, ovaca i peradi!

svinje podturen52
Farma svinja

Državni zavod za statistiku objavio je prve, privremene podatke vezane za strukturu poljoprivrednih gospodarstava u 2020., i to za važnije poljoprivredne površine po kategorijama te broj stoke i peradi. Podaci su uspoređeni s podacima posljednjeg istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava iz 2016.

Prema privremenim podacima, poljoprivredna gospodarstva u Republici Hrvatskoj u 2020. koriste se s ukupno 863.000 ha oranica i vrtova. Najveći udio u površini oranica i vrtova imale su žitarice (60,7% ili 524 000 ha), industrijski usjevi (20,5% ili 177 000 ha) i krmno bilje (11,9% ili 103 000 ha).

U usporedbi s 2016., površine zasijane žitaricama manje su za 1,7%, a pod krmnim biljem za 11,2%, dok su površine pod industrijskim usjevima veće za 1,7%.

Što se privremenih podataka o stočarstvu tiče, u svinjogojstvu, ovčarstvu i peradarstvu porastao je ukupan broj grla. Tako je broj svinja veći za 13,4%, broj ovaca za 2,4 %, dok je broj peradi veći za 27,7%. Istodobno je broj koza smanjen za 8,1%, a goveda za 1,4%.

 

Ostavi komentar