Ovogodišnja generacija završnih razreda prijavila je studije koje bi upisali, a više biraju smjerove za koje vjeruju da će s njima brže pronaći poslove

Riječ je o studiju koji upisuje 80 studenata, a ove godine logopediju je biralo ukupno 1176 budućih studenata od kojih su njih 483 taj studij navela kao svoj prvi izbor.

Logopedija nije interesantna samo u Zagrebu, na Sveučilištu u Rijeci taj studij želi upisati 626 studenata od kojih je za 111 njih to prvi izbor pa će u Rijeci ipak biti nešto manja konkurencija nego u Zagrebu – gotovo četvero studenata borit će se za jedno upisno mjesto.

Konkurencija na TV režiji

Drugo mjesto po izboru ovogodišnjih maturanata, uzevši u obzir omjer upisnih mjesta i prijava, za razliku od prošle godine, jednopredmetni je studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dok je na trećem mjestu po izboru maturanata stručni studij kriminalistike koji izvodi Visoka policijska škola u Zagrebu.

Kriminalistiku među ovom generacijom želi studirati 691 student, a njih 145 taj studij stavilo je kao svoj prvi izbor pa će se tako gotovo petero kandidata ocjenama i uspjehom na državnoj maturi boriti za jedno upisno mjesto.

Prošle godine po popularnosti i izboru maturanata na drugom mjestu bio je studij fizioterapije na Odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, a na trećem mjestu studij izobrazbe trenera na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu.

Ove godine maturanti, za razliku od prošlih generacija, više biraju smjerove za koje vjeruju da će s njima brže pronaći poslove pa će tako konkurencija biti velika i na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti gdje će se petero maturanata boriti za jedno upisno mjesto na smjeru animiranog filma i novih medija. Na taj smjer upisuje se tek 16 studenata.

Na splitskom Sveučilištu borba će se voditi za mjesto na fizioterapiji.

Naime, mjesta na tome smjeru ima samo za 13 budućih studenata, a ove godine 343 učenika taj su smjer stavila na svoju listu za upis na fakultet. Tako ispada da će se za jedno mjesto boriti gotovo petero studenata. Velika konkurencija koja znači borbu osmero budućih studenata za jedno upisno mjesto vodit će se na zagrebačkom smjeru filmske i TV režije koju će u konačnici moći upisati samo petero kandidata.

Na osječkom pak Sveučilištu velika konkurencija bit će na smjeru engleski jezik i književnost i pedagogija koja prima tek petero studenata, dok je taj smjer u svoj izbor stavilo 111 budućih studenata od kojih je 27 to istaknulo kao svoj prvi izbor za nastavak visokog obrazovanja. Petero ovogodišnjih maturanata pokazalo je interes za studij pomorskih tehnologija jahti i marina na dubrovačkom Sveučilištu, no taj će smjer moći upisati samo jedan student.

Interes za zootehniku

Od ove generacije maturanata njih 46 prijavilo se za upis stručnog studija zootehnike na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, za 15 njih to je prvi izbor, a toliko je i upisnih mjesta.

S druge strane gužve nema na Filozofskom fakultetu u Puli na dvopredmetnom studiju talijanskog jezika i književnosti – naime slobodnih mjesta na tome smjeru je 46, a za studij se prijavilo tek 18 učenika. Gotovo ista je situacija na dvopredmetnom studiju hrvatskog jezika i književnosti na istom pulskom fakultetu.

Konkurencije neće biti ni na izvanrednom studiju brodostrojarstva Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku – imaju pet mjesta, a toliko se ovogodišnjih maturanata i prijavilo za upis.

Među ovom generacijom troje je studenata poželjelo na Sveučilištu u Dubrovniku studirati smjer primijenjene ekologije mora što znači da bi taj smjer s ljetnim rokom bio i popunjen.

Ni među ovom generacijom ne vlada prevelik interes za matematiku i fiziku nastavničkog smjera – od cijele generacije tek je troje maturanata to istaknulo kao svoj prvi izbor, situacija se mijenja ako se radi o studiju koji nema veze s nastavničkim smjerom. Mijenja se situacija u nastavničkom smjeru kada su u pitanju fizika i kemija.

Na tome smjeru ima 22 mjesta i prema interesu studenata bit će popunjena već na ljetnom roku.

Prenosimo:

Ostavi komentar