Belica i Prelog hrvatski su rekorderi u odvojenom sakupljanju otpada

spremnici-za-otpad-1280x639

Najučinkovitija i dalje je Međimurska županija čije su općine i gradovi ostvarili najviše stope odvajanja – Općina Belica (79,76 %) i Grad Prelog (70,98 %) ponovno su hrvatski rekorderi u odvojenom sakupljanju otpada

Prema navedenim preliminarnim podacima, u Hrvatskoj je 2020. godine u svim općinama i gradovima ukupno prikupljeno 1.185.494,14 tona otpada, od čega 973.303,37 tona miješanog komunalnog otpada sakupljenog u sklopu javne usluge te 26,63 tona miješanog komunalnog otpada u sklopu usluge povezane s javnom uslugom, piše ekovjesnik.hr

Nadalje, odvojeno je sakupljeno 179.399,82 tona komunalnog otpada te dodatnih 5052,25 tona komunalnog otpada putem mobilnih i 27.713,07 tona putem stacionarnih reciklažnih dvorišta. 

Najučinkovitija i dalje je Međimurska županija čije su općine i gradovi ostvarili najviše stope odvajanja – Općina Belica (79,76 %) i Grad Prelog (70,98 %) ponovno su hrvatski rekorderi u odvojenom sakupljanju otpada. Čini se da gradovi i općine otoka Krka u Primorsko-goranskoj županiji nisu napravili tako velik skok u odnosu na 2019. godinu, no Grad Krk i dalje prednjači s visokom stopom odvajanja od 53,29 %, kao i ostale jedinice lokalne samouprave na ovom kvarnerskom otoku (Omišalj 53,31 %, Punat 53,29 %, Dobrinj i Malinska po 53,28 %, Baška 53,26 % i Vrbnik 53,20 %), a sve mu im bliži Cres (44,49 %) i Mali Lošinj (40,96 %).

Osijek sa stopom odvojeno sakupljenog otpada od 38,69 % svakako prednjači među velikim hrvatskim gradovima (2019. 28,67 %), što se ne može reći za Rijeku (14,21 %) i Split (5,80 %). Među uspješnijima su još Koprivnica (55,75 %), Čakovec (48,95 %), Križevci (42,99 %), Varaždin (42,00 %), Buzet (40,31 %) i Slavonski Brod (29,30 %), a najmanje stope imaju Sisak (16,00 %), Pula (15,42 %), Velika Gorica (13,44 %), Dubrovnik (11,16 %), Karlovac (9,52 %), Šibenik (6,55 %) i Zadar (6,20 %).

Ostavi komentar