Opća bolnica Varaždin dobiva dnevnu bolnicu/jednodnevnu kirurgiju vrijednu 50 milijuna kuna

Opća bolnica Varaždin OB Varaždin
Opća bolnica Varaždin, Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Predstavljen je 13. studenog projekt izgradnje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Opće bolnice Varaždin koji se financira iz fondova Europske unije.

Varaždinska županija o ovome je objavila vijest koju prenosimo u nastavku.

U Varaždinu je održana početna konferencija „Projekta izgradnje dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin“ financiranog iz operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.–2020. Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost „Projekta izgradnje dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin“, iznosi 49.962.500,00 kn. Projekt je financiran putem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“, referentne oznake KK.08.1.2.03, te ga EU u potpunosti financira. Razdoblje provedbe projekta je od 6. rujna 2016. do 6. lipnja 2020.

Projekt je predstavio ravnatelj varaždinske bolnice Nenad Kudelić, dr. med., koji je najavio otvorenje do lipnja 2020. godine te istaknuo kako će novi objekt puno značiti za korisnike jer će se liječiti upravo kroz dnevne bolnice, što je u skladu s preporukama Europske unije. Kroz dnevne bolnice osigurati će se bolja zdravstvena zaštita za pacijente, povećati dostupnost zdravstvenih usluga i smanjiti liste čekanja.

Na predstavljanju projekta bio je i zamjenik župana Varaždinske županije Robert Vugrin, koji je izrazio svoje zadovoljstvo projektom te istaknuo kako će izgradnja dnevne bolnice u Varaždinu ubrzati protok pacijenata i smanjiti troškove, dok će 20 milijuna kuna investicije u medicinsku i dijagnostičku opremu podići kvalitetu same usluge na višu razinu.

Opća bolnica Varaždin svrstana je u županijsku bolnicu regionalnog značaja koja ugovara s HZZO-om 70 postelja/stolica u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji. Realizacijom ovog projekta doći će do reorganizacije bolničkog sustava u OB Varaždin i do rješavanja problema na najnižoj mogućoj organizacijskoj jedinici, što će dovesti do učinkovitije i kvalitetnije skrbi za bolničke pacijente, i to na način da će se izgraditi nova zgrada dnevnih bolnica u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna opća kirurgija.

Nadalje, povećat će se opseg rada kroz dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju, smanjiti liste čekanja te racionalizirati troškovi poslovanja same bolnice. Projektom izgradnje i opremanja dnevnih bolnica interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevne Opće kirurgije u OB Varaždin doprinijet će se povećanju isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u sjeverozapadnoj Hrvatskoj s ciljem smanjenja broja prijema na akutne bolničke odjele za najmanje 10 %.

Ovim projektom osigurat će se povećanje kvalitete zdravstvene njege i skrbi pacijenata te liječenje najsuvremenijim metodama, što će smanjiti liste čekanja i broj dana hospitalizacije. Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija nalazit će se u jedinstvenom objektu s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom.

Ostavi komentar