Nova pravila sakupljanja šumskih gljiva – kada je potrebna dozvola?

Vrganj, Ilustracija

Sakupljanje nadzemnih vrsta gljiva za osobne potrebe, prema novom „Pravilniku o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta“, dozvoljeno je u količini od 3 kg dnevno, objavila je Hrvatska poljoprivredno-šumska savjetodavna služba.

Ako ste šumoposjednik i gljive skupljate u svojoj šumi, ne trebate imati nikakvu posebnu dozvolu, samo se trebate držati propisane dnevne količine. Za skupljanje gljiva na području državnih šuma kojima gospodare „Hrvatske šume d.o.o.“ trebate ishoditi godišnju dozvolu, koja se izdaje bez naknade.

No, prilikom skupljanja gljiva ipak trebate imati na umu nekoliko bitnih pravila u cilju njihove zaštite:

– dozvoljeno je skupljati samo plodište ;

– gljive se smiju brati rukom ili odrezati nožem;

– nastala rupa mora se prekriti zemljom;

– nije dopušteno oštećivati micelij ili stanište;

– smije se ubrati samo dvije trećine, dok jedna trećina gljiva mora ostati na lokaciji prikupljanja radi daljeg razvoja i razmnožavanja;

– prestara i premlada plodišta nije dozvoljeno skupljati;

– nije dopušteno odbacivati već skupljene gljive.

Ostavi komentar