Dekanovec: Melani Baumgartner nova je predsjednica vijeća

Članovi općinskog vijeća Dekanovec: Stjepan Krhač, Snježana Sabolek, Katarina Kolarić, Melani Baumgartner, Ivan Hajdarović, Monika Magdalenić, Vladimir Hajdarović i Ljubica Đurkin
Članovi općinskog vijeća Dekanovec: Stjepan Krhač, Snježana Sabolek, Katarina Kolarić, Melani Baumgartner, Ivan Hajdarović, Monika Magdalenić, Vladimir Hajdarović i Ljubica Đurkin

Općinsko vijeće Dekanovec održalo je konstituirajuću sjednicu koju je sazvala sazvala je Marija Marković, službenica Općine Dekanovec. Prema konačnim rezultatima za izbor Općinskog načelnika Općine Dekanovec izabran je Ivan Hajdarović.

Prema konačnim rezultatima izbora članova Općinskog vijeća Općine Dekanovec, za vijećnike Općinskog vijeća Općine Dekanovec izabrani su s liste HDZ-a Ivan Hajdarović, mandat mu miruje po sili zakona, zamjena je Monika Magdalenić, Ljubica Đurkin, Vladimir Hajdarović, Melani Baumgartner. S kandidacijske liste Grupe birača Snježana Sabolek i Stjepan Krhač, s liste SDP-a Katarina Kolarić. 

Nova predsjednica Općinskog vijeća izabrana je Melani Baumgartner (HDZ), a potpredsjednica Katarina Kolarić (SDP). Na osnovu Odluke načelnika o imenovanju privremenog zamjenika načelnika Općine Dekanovec imenuje se Ljubica Đurkin.

Ostavi komentar