Za rad političkih stranaka iz proračuna Međimurske županije osigurano 300.000 kuna

županijska skupština
Pravo na sredstva imaju one političke stranke koje imaju vijećnike u Skupštini.

U Proračunu Međimurske županije za 2020. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Međimurske županije u iznosu od 300.000 kuna.

Za svakog vijećnika Skupštine Međimurske županije utvrđen je jednaki iznos sredstava u iznosu od 6928,40 kuna. Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih vijećnika u trenutku konstituiranja Skupštine Međimurske županije. Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola (žene) utvrđuje se 10 % veći iznos od predviđenog za svakog vijećnika, odnosno dodatnih 692,84 kuna.

Koliko je pripalo kojoj stranci zastupljenoj u Skupštini pročitajte u novom broju Međimurskih novina koje su u prodaji od petka, 30. listopada.

Ostavi komentar