U Gornjem Mihaljevcu potpisani ugovori o sufinanciranju projekata udruga

Željko Tomašić

U Općinskoj vijećnici je 4. lipnja 2020. u 19:30 Općina Gornji Mihaljevec organizirala potpisivanje ugovora sa svim udrugama čiji je projekt prihvaćen na javnom pozivu za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz Proračuna općine Gornji Mihaljevec za 2020. godinu. 

Odlukom načelnika Gorana Lovreca, Općina Gornji Mihaljevec sufinancira 24 projekta koje će provoditi 21 udruga u 2020. godini, a ugovore je uručio predsjednicima udruga osobno načelnik.

U prigodnoj riječi načelnik je zahvalio svim udrugama na učestvovanju u javnom pozivu, te čestitao svim udrugama čiji su projekti prepoznati kao aktivnosti za opće javno dobro Općine Gornji Mihaljevec, te su prihvaćeni za sufinanciranje. 

Načelnik  Goran Lovrec je posebno istaknuo da Općina i u uvjetima ograničenja i problema uzrokovanih pandemijom COVID-19, nije odlučila smanjivati planirana sredstva za sufinanciranje projekata civilnog sektora, jer upravo je civilni sektor podnio najveći teret društvenog djelovanja u pandemijskoj krizi, kao i u svim drugim krizama do sada. 

Potom su udruge prezentirale projekte/programe koji su prihvaćeni za sufinanciranje. 

U ime svih udruga načelniku općine i Općini Gornji Mihaljevec je zahvalio dugogodišnji aktivist u civilnom sektoru Željko Tomašić, istaknuvši da je nepobitna činjenica da je Općina Gornji Mihaljevec ove godine provela jedan od najtransparentnijih javnih natječaja za sufinanciranje projekata udruga do sada, pa je čak većini udruga odobreno za prijavljene projekte i više sredstava nego su očekivale.

Općina Gornji Mihaljevec je ove godine svijetli primjer ne samo u Međimurskoj županiji, nego i šire na području brige za civilni sektor, te je zaključio da su projekti sami za sebe samo kap u društvenom životu Općine, ali sinergija svih udruga sa Općinom čini veliku rijeku demokracije, te posebno zahvalio na toj spoznaji od strane Općine Gornji Mihaljevec.

Ž.T.

Ostavi komentar