Slaven i Sandra Nedeljko uz pomoć Grada Mursko Središće odlaze na međunarodno pijanističko natjecanje

Dražen Srpak, gradonačelnik Murskog Središća

Zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada.

Danas je održan stručni kolegij gradonačelnika Murskog Središća, Dražena Srpaka na kojem su doneseni zaključci koje donosimo u nastavku:

1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za kontrolu vodonepropusnosti krovišta u sportskoj dvorani te da se po potrebi i sanira.

2. Slaven i Sandra Nedeljko – odobrava se sufinanciranje u iznosu od 2.000 kuna za odlazak na međunarodno pijanističko natjecanje “Davorin Jenko” u Beogradu za dijete Edvina Nedeljko.

3. Temeljem zamolbe Planinarskog društva “Bundek” odobrava se zamolba za sudjelovanje u humanitarnoj akciji za planinarsko – edukativni izlet djece Udruge udomitelja djece Međimurja tako da će Grad Mursko Središće financirati troškove autobusnog prijevoza do Ravne Gore.

4. “GeoTop” d.o.o., Štefanec – odobrava se ponuda za snimanje situacije terena s izradom geodetskog situacijskog nacrta položajno i visinski te podacima potrebnim za izmjene i dopune građevinske dozvole “Šetnica” u Murskom Središću u iznosu od 6.000 kuna s PDV-om.

5. Ured ovlaštenog arhitekta Lorand Klemenčić – odobrava se ponuda za izradu dokumentacije: glavni elektrotehnički projekt (dopuna – vanjska rasvjeta) i geodetske podloge i elaborati (izmjene) u iznosu od 8.125 kuna s PDV-om.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Izvor: grad Mursko Središće

Ostavi komentar