Prvo kolo I. i II. međimurske ribolovne lige: Koji ribiči su bili najbolji?

U organizaciji Međimurskog ribolovnog Saveza i uz pridržavanje svih epidemioloških mjera održalo se natjecanje 1. kola I. i II. međimurske ribolovne lige. 

Sustav natjecanja nalaže da se i Međimurska liga odvija kroz 8. kola natjecanja. Prvo plasirani nakon 8. kola prelazi u viši rang natjecanja odnosno od iduće godine natječe se u III. Hrvatskoj ligi, dok posljednja dva ribolovna društva prelaze u II. međimursku ribolovnu ligu. 

II. međimurska ribolovna liga odvija se kroz 6. kola gdje prvo plasirani nakon završetka lige prelazi u I. međimursku ligu. II međimurska liga je raspodijeljena na Istok i Zapad.

Rezultati natjecanja I međimurske lige održane u Žabniku, a domaćin natjecanja je bio SRD ČIKOV iz Svetog Martina na Muri.

Sektor A: 1. Sani Zelinić SMUĐ Draškovec, 2. Marijan Halić LINJAK Ivanovec, 3. Ivan Lehkec LINJAK Palovec 

Sektor B: 1. Tomica Barić ČRNEC D. Hrašćan, 2. Mario Fundak KLEN S. Marija, 3. Franjo Smej ČIKOV S. Martin na Muri 

Sektor C: 1. Boris Klarić ČIKOV S. M. na Muri, 2. Dinko Golubić KLEN S. Marija, 3. Nenad Jasenović ČRNEC D. Hrašćan 

Ekipno najbolji je bio: 1. ČIKOV S. M. na Muri, 2. KLEN S. Marija, 3. ČRNEC D. Hrašćan

Čikov
Ekipa SRD ČIKOVA s lijeva: Franjo Smej, Boris Klarić, Petar Jambrošić, čući Sandi Kraljić

Rezultati natjecanja II Međimurske lige održane u Novakovcu na SRC NOVAKOVEC.

Sektor A: 1. Dragutin Čeh INTERLAND Čakovec, 2. Branko Vlah RIBICA Turčišće, 3. Zoran Čeki ZLATNA UDICA 2 Krištanovec 

Sektor B: Josip Čeki ŠARAN Podturen,2. Saša Lisjak ZLATNA UDICA 2 Krištanovec, 3. Mario Radiković  INTERLAND Čakovec

Pobjednici sektora B

Sektor C: Marijan Lisjak ZLATNA UDICA 1 Krištanovec, 2. Dragutin Lepen STARA MURA Miklavec, 3. Hrvoje Toplek INTERLAND Čakovec

Pobjednici sektora C

Ekipno najbolji je bio: 1. INTERLAND  Čakovec, 2. ZLTNA UDICA  Krištanovec, 3. RIBICA Turčišće

Pobjednička ekipa SRD INTERLAND Čakovca

 

Ostavi komentar