Popunite anketu koju provodi grad Prelog!

marina prelog9_resize
Marina Prelog

Iz Grada Preloga mole sve zainteresirane za popunjavanje ankete koja se provodi u sklopu projekta Aqua Adventures.

Aqua Adventures je projekt kojeg provode prekogranični partneri Grad Prelog i mađarska općina Kistolmács, a sufinancira Europska unija u sklopu Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.321.852,50 eura (gotovo 10 milijuna kuna), od čega dio koji se odnosi na Grad Prelog iznosi 662.807,50 eura (gotovo pet milijuna kuna).

Molimo vas da odvojite desetak minuta i popunite anketu o ekoturizmu koju provode mađarski partneri Grada Preloga u sklopu projekta akronima AQUA ADVENTURES koji sufinancira Europska unija iz programa Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Anketu možete prinaći na slijedećem linku:

https://s.zurvey.io/0sywl7io

Ostavi komentar