Pogledajte koje je zaključke donio gradonačelnik Dražen Srpak na 10. sjednici stručnog kolegija

Dražen Srpak, gradonačelnik Murskog Središća.

Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 02.11.2021. godine na 10. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Dolores Vrtarić, Zoran Turk, Petra Sršan, Drago Belše) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 1. Mala Mima j.d.o.o. za proizvodnju i usluge, Čakovec – prihvaća se ponuda za novo igralo u visini od 10.265,94 kuna (klackalica na dvije opruge za četvero djece) na lokaciji Peklenica – Krnišće te ponuda za novo igralo (kombinirano igralo; tobogan, ljuljačka s dvije ravne gumene sjedalice i dvostrana penjalica – drvene prečke i mreža) na lokaciji ulica Marka Kovača Mursko Središće (na gradskom zemljištu kod spoja ulice Marka Kovača i Slatine) u visini od 20.870,31 kuna.
 2. GEO-M d.o.o., Čakovec – prihvaća se ponuda za snimanje i izradu geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta na području Grada Mursko Središće u k.o. Križovec u iznosu od 8,00 kuna po dužnom metru, za potrebe aglomeracije u Križovcu.
 3. Udruga mažoretkinja Murskog Središća – prihvaća se zamolba za sufinanciranje prijevoza autobusom na Europsko prvenstvo mažoret plesa i twirling u Poreču u visini od 5.371,32 kuna, a koje je održano u 10. mjesecu.
 4. Prihvaća se Izvedbeni program rada zimske službe 2021./2022. godine za nerazvrstane ceste u nadležnosti Grada Mursko Središće.
 5. Zadužuje se pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pribavljanje idejnog rješenja za uređenje parkirališta na prostoru klaonice Hoblaj koju je Grad Mursko Središće otkupio. Nakon što se pribave ponude i izradi idejno rješenje te ako će isto biti prihvatljivo i zadovoljavajuće pristupit će se rušenju objekta.
 6. Ekonomska i trgovačka škola Čakovec – Grad Mursko Središće daje potporu za sponzorstvo 100. obljetnice Ekonomske i trgovačke škole, međutim mišljenja smo da bi se trebali usuglasiti kriteriji za sve općine i gradove Međimurske županije prema kojima bi onda općine i gradovi dodijelili financijsku pomoć za tu svrhu, a prema ujednačenim kriterijima, što ne isključuje da pojedini gradovi ili općine mogu dati i više. Predlažemo da se obilježavanje 100. obljetnice ekonomske i trgovačke škole Čakovec stavi na dnevni red kolegija gradonačelnika i načelnika Međimurske županije.
 7. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na Spomen parku naftaštva – u sklopu projekta “Energy Tour financiranog iz Interreg V-A Hungary – Croatia Co-operation Programme 2014 – 2020, ID projekta: HUHR/1901/2.1.2/0147” – u provedenom postupku jednostavne nabave radova od tražene tri (3) ponude u roku su pristigli dvije (2) ponude, Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Lorand Klemenčić u visini od 14.000,00 kuna.
 8. Izrada glavnog projekta – projektne dokumentacije za izgradnju pješačko biciklističke staze u Poljskoj ulici u Murskom Središću – u provedenom postupku jednostavne nabave radova od tražene tri (3) ponude u roku su pristigli dvije (2) ponude, Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda tvrtke VIZ-EX d.o.o., Nedelišće u visini od 28.375,00 kuna.
 9. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem pješačke staze u ulici Vladimira Nazora u Murskom Središće obavljat će tvrtka NORD-ING d.o.o., Čakovec, u visini od 4.000,00 kuna. S tvrtkom će se sklopiti ugovor za navedene radove.
 10. Grad Mursko Središće prihvaća troškove nastale preuzimanjem građevinskog otpada koji sadrži azbest na lokaciji reciklažnog dvorišta komunalne tvrtke Murs – ekom, za dio otpada koji sadrži azbest nastao za područje grada Mursko Središće. Nadalje, pojedino domaćinstvo ima pravo jedanput u šest mjeseci bez naplate predati 200 kg azbestnog otpada isključivo sa svojih objekata, a prije prijema dužno je prijaviti komunalnom redarstvu koje će izaći na teren i utvrditi da se radi o otpadu sa objekata tog domaćinstva. Za količine veće od toga, zbrinjavanje su oni koji takav otpad imaju dužni vršiti putem ovlaštenih koncesionara. U idućoj godini Murs – ekom će pokušati za građanstvo tu uslugu osigurati na reciklažnom dvorištu uz naplatu zbrinjavanja po kilogramu otpada.
 11. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na Spomen domu rudarstva – u sklopu projekta “Energy Tour financiranog iz Interreg V-A Hungary – Croatia Co-operation Programme 2014 – 2020, ID projekta: HUHR/1901/2.1.2/0147” – u provedenom postupku jednostavne nabave od traženih tri (3) ponuda u roku su pristigle dvije (2) ponude. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Loranda Klemenčića u visini od 16.000,00 kuna.
 12. Izrada glavnog projekta – projektne dokumentacije za Spomen dom rudarstva – u provedenom postupku jednostavne nabave od traženih tri (3) ponuda u roku su pristigle dvije (2) ponude. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Loranda Klemenčića u visini od 58.500,00 kuna.
 13. S obzirom na utvrđenje dodatnih potrebitih radova na Spomen domu rudarstva potrebno je doraditi troškovnike. Zbog navedenog poništava se postupak jednostavne nabave za izvođenje elektroinstalaterskih radova u Spomen domu rudarstva
 14. Župa Marije Kraljice i sv. Ladislava Mursko Središće – odobrava se isplata financijskih sredstava u visini od 100 tisuća kuna za izvođenje projekta vanjskog oltara i natkrivenog molitvenog prostora. U proračunu za 2022. godinu također će se osigurati sredstva za tu namjenu prema mogućnostima proračuna.
 15. U Gradu Mursko Središće, 27. kolovoza, održana je koordinacija na temu projekt Aglomeracija s naglaskom na obnovu cesta. Neke od njih se ovih dana završavaju (Martinska ulica i ulica Matije Gupca) sa zakašnjelim rokovima dogovorenih na toj koordinaciji, ali bi u idućim danima trebale biti završene. Ono što je nužno potrebito je što prije završiti ulicu Vladimira Nazora (pristup školi, Domu zdravlja i sportskoj dvorani), zatim Frankopansku ulicu koja je iznimno tranzitna i povezuje donje i gornje Međimurje, Kolodvorsku ulicu koja vodi prema Domu za starije i nemoćne i željezničkom stajalištu, te ulicu Brezje. U slučaju loših vremenskih prilika, a znamo da zimska služba počinje s 15.11., navedene ulice bit će nemoguće čistiti što će rezultirati velikim problemima za korisnike i stanovnike. Stoga se zadužuje Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da naručitelju (Međimurske vode), izvođaču radova (Tegra) i nadzornom inženjeru uputi dopis za žurnim očitovanjem o krajnjim terminima sanacije tih ulica u prihvatljivom roku.
 16. Pozivamo građane da za bilo kakve upite ili štete nastale prilikom izvođenja radova na Aglomeraciji Mursko Središće jave direktno izvođaču radova (Tegra) ili naručitelju projekta (Međimurske vode) i to na sljedeće brojeve:

Kontakt osobe za radove na gradilištu te eventualne upite i primjedbe od strane krajnjih korisnika su:

 • Vlado Držanić, ing.geot., Inženjer gradilišta, mob: 098/465 449, mail: [email protected]
 • Miroslav Žganec, okoliša., pomoćnik Inženjera gradilišta, mob: 091/620 1106, mail: [email protected]
 • Mario Topličanec, građ.tehn., poslovođa, mob: 098/297 876, mail: [email protected]

Osobe za kontakt od strane Naručitelja u uredovno radno vrijeme, radnim danom od 7:00h do 15:00h, su:

 • Kristijan Vuk, struč.spec.ing.aedif., Voditelj projekta i voditelj za radove u naselju Mursko Središće, tel: 040/373-725, mail: [email protected]
 • Dalibor Jezernik, ing.građ., voditelj za radove u naselju Hlapičina, tel: 040/373-722, mail: [email protected]
 • Nikola Trupković, mag.ing.aedif., voditelj za radove naselju Peklenica , tel: 040/373- 723, mail: [email protected]
 1. Zadužuje se komunalno redarstvo i Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da promptno pristupe zbrinjavanju bio otpada i lampiona na gradskom groblju Mursko Središće i groblja Peklenica – Križovec, a koji u velikim količinama nastaju zbog blagdana Svih svetih.
 2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za prikupljanje ponuda za projektiranje visećeg mosta preko rijeke Mure.
 3. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za organizaciju božićnog kićenja centra grada i okolnih naselja, s time da se do 19. studenog ukrasi grad Mursko Središće, a do 06. prosinca sva okolna naselja.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

Ostavi komentar