Međimurska je popevka uvrštena u Registar kulturnih dobara Ministarstva kulture RH te je time postala zaštićeno nematerijalno kulturno dobro, a 2018. godine upisana je na UNESCO-ov reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva. Smotra međimurske popevke njeguje i čuva tradicijske međimurske napjeve. Na toj smotri mnogi čuvari međimurske glazbene baštine trude se prenositi međimurske „viže“ kao i očuvati narječje i dijalekt koji svakim danom sve više nestaje.

Pozivamo Vas na predsmotru „Međimurske popevke 2019.“, 30. ožujka 2019. u 18:00 sati koja će se održati u Športskoj dvorani u Štrigovi. Nastupit će brojna kulturno umjetnička društva i udruge kao i solisti.

Dođite i zajedno podržimo trud i zalaganje pjevača i njihovih voditelja u očuvanju glazbeno-tradicijskog znaka međimurskog i hrvatskog identiteta.

Ostavi komentar