Sveti Juraj na Bregu: Promjena odvoza selektivnog otpada

oslobođenje odvoza otpada
Ilustracija

Poštovani korisnici javne usluge na području Općine Sveti Juraj na Bregu (naselja: Dragoslavec, Lopatinec, Okrugli vrh, Pleškovec i Vučetinec)

Obavještavamo Vas da će se odvoz selektivnog otpada umjesto prema dostavljenom rasporedu na dan 01. prosinca 2022. godine izvršiti na dan 24. studenog 2022. godine.

Također, na dan 01. prosinca na području Općine pristupiti će se redovitoj usluzi sakupljanja miješanog komunalnog otpada.

Zahvaljujemo na razumijevanju i uvažavanju naprijed navedenog

Izvor: MULL-TRANS d.o.o

Ostavi komentar