9 C
Čakovec
Subota, 1 travnja, 2023

Općina Mala Subotica objavila poziv za financiranje programa i projekata udruga

Općina Mala Subotica u utorak je objavila javni poziv za financiranje programa i projekata udruga u 2023. godini.

U nastavku objave možete pronaći detalje raspisanog javnog poziva.

(1) Općina Mala Subotica kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i obrazovanja, turizma, zaštite potrošača, zaštite okoliša i prirode, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave i ostalim područjima društvenih djelatnosti na području Općine Mala Subotica da se prijave na javni poziv za pružanje financijske podrške projektima koji doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2023. godinu.

(2) Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja i pripadajuće aktivnosti:

Prioritetno područje 2 – Odgoj, obrazovanje i tehnička kultura – 2.500,00 €

Program uključuje odgojne-obrazovne projekte i aktivnosti te projekte tehničke kulture i aktivnosti ustanova ili udruga na predškolskoj, osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj ili visokoškolskoj razini od interesa za Općinu Mala Subotica;

Prioritetno područje 4 – Programi socijalne skrbi i zdravstva – 1.200,00 €

Prioritetno područje uključuje programe i aktivnosti kojima se vodi briga o ranjivim skupinama društva kroz podršku u različitim projektima omogućavanjem preduvjeta za dodatnu medicinsku i socijalnu skrb na području Općine Mala Subotica;

Prioritetno područje 5 – Turizam i zaštita okoliša i prirode – 3.500,00 €

Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga i zajednica udruga iz područja promicanja turizma te zaštite okoliša i prirode na području Općine Mala Subotica;

Prioritetno područje 6 – Zaštita potrošača – 650,00 €

Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga i zajednica udruga iz područja kojima se želi osnažiti zaštita potrošača na području Općine Mala Subotica.

Prioritetno područje 7 – Razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave – 650,00 €

Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga, zajednica udruga i vijeća mjesnih odbora iz područja razvoja i demokratizacije društva te razvoja mjesne samouprave na području Općine Mala Subotica.

Prioritetno područje 8 – Ostala područja društvenih djelatnosti – 3.500,00 €

Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga i zajednica udruga iz područja koja nisu utvrđena u prioritetnim područjima 1 do 7, a od interesa su za Općinu Mala Subotica.

(3) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 12.000,00 eura.

(4) Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 132.72 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 2.654,46 eura.

Za Prioritetno područje 2 – Odgoj, obrazovanje i tehnička kultura osigurano je 2.500,00 €, za Prioritetno područje 4 – Programi socijalne skrbi i zdravstva osigurano je 1.200,00 €, Prioritetno područje 5 – Turizam i zaštita okoliša i prirode osigurano je 3.500,00 €, za Prioritetno područje 6 – Zaštita potrošača osigurano je 650,00 €, za Prioritetno područje 7 –Razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave osigurano je 650,00 €, za Prioritetno područje 8 –  Ostala područja društvenih djelatnosti osigurano je 3.500,00 €.

(5) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 13.04.2023. godine.

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše 4 projekta u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe od 01.01. do 31.12.2023. godine.

Ista udruga može biti partner na još 2 projekta unutar prioritetnih područja Poziva.

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je programski usmjerena na rad u jednom od prioritetnih područja iz točke (2) ovog Poziva što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Odredbe ovog Javnog poziva koje se odnose na udruge, na odgovarajući način primjenjuju se i u odnosu na druge organizacije civilnoga društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije), kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na ovaj Javni poziv.

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava (www.opcina-mala-subotica.hr).

Obrasci koji su sastavni dio pozivne dokumentacije popunjavaju se putem računala ili ručno neizbrisivom tintom te se šalju isključivo skenirano na e-mail [email protected] u čijem predmetu piše „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA U 2023. GODINI“ . Ako prijavitelj nema mogućnost slanja prijave elektroničkim putem, dokumentacija za prijavu prima se iznimno u papirnatom obliku isključivo poštom na Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica ili ostavljanjem u poštanskom sandučiću Općine uz napomenu na omotnici “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA U 2023. GODINI“.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, i postupanje s dokumentacijom ovog Poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2023. godinu.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: [email protected], najkasnije do 29.03.2023. godine.

Sve potrebne dokumente i obrasce možete pronaći na ovoj POVEZNICI.

Ostavi komentar

Povezani članci

Ostanimo povezani

43,087FanoviLajkaj
619SljedbeniciSlijedi
0PretplatniciPretplatiti

NAJNOVIJE