Đ. Horvat: Uz Tehnixovu tehnologiju do 2022. odlagat će se samo 10 posto otpada

Tehnix

Stupanjem na snagu novog Plana gospodarenja otpadom u Hrvatskoj početkom ove godine, Tehnixu se kao vodećoj hrvatskoj kompaniji kada je riječ o reciklaži i zbrinjavanju otpada širom otvaraju vrata plasmana proizvoda i opreme. Zasluga je to ponajprije Đure Horvata kao predsjednika kompanije, koji je ovih dana proglašen i osobom godine, ali i sustavnoj politici razvoja tvrtke svih ovih godina.

Tehnix donosi nagrade iz cijelog svijeta za tehnologiju, a Đuro Horvat postaje EY poduzetnik svijeta upravo zbog postignuća u zaštiti okoliša.

Proizvodi i oprema Tehnixa u potpunosti odgovaraju zahtjevima postavljenima u novom hrvatskom Planu gospodarenja otpadom, što daje velike mogućnosti ne samo kompaniji Tehnix za plasman svojih proizvoda, već Republici Hrvatskoj da unaprijedi sustav gospodarenja komunalnim i ostalim otpadom te podigne održivi razvoj na višu razinu, što je zapravo od državnog interesa i na dobrobit sviju, a najviše građana Republike Hrvatske. Također, novim će se Planom ispuniti zahtjevi i obaveze EU-a za uvođenje kružne ekonomije otpada.

Prvo postrojenje Tehnixa u Hrvatskoj izgrađeno je na otoku Krku, nakon toga u Prelogu, te Varaždinu i Čakovcu, međutim, taj projekt još treba do kraja razviti.

Kakav je interes za proizvode Tehnixa nakon donošenja Plana gospodarenja otpadom?

– U pregovorima smo s tridesetak lokalnih uprava koje su pred raspisom natječaja za projektiranje i izgradnju postrojenja za industrijsku reciklažu otpada. Interes pokazuju mnogi gradovi i općine te otoci u Hrvatskoj, tako da smo ovih dana veoma zauzeti planiranjem.

Na našim instaliranim postrojenjima postignuti su zavidni rezultati u     reciklaži i oporabi komunalnog otpada, odnosno korisnih frakcija koje se ponovno vraćaju u industriju kao sirovine. Navedena postrojenja izgrađena u Republici Hrvatskoj jesu manje sortirnice, dok smo prava postrojenja MBO-T izgradili u više od 50 gradova u susjednim i EU zemljama.

Što donosi tehnologija Tehnixa i kružna ekonomija kada je riječ o otpadu?

– Ako bi se prihvatilo naše rješenje za održivi način gospodarenja otpadom, mogli bismo do 2022. godine postići zadane ciljeve, što znači da bi se odlagalo samo 10 posto ukupnog otpada, a sve ostalo koristilo bi se kao nova sirovina u industriji za proizvodnju novih proizvoda, za proizvodnju ekokomposta za sekundarnu poljoprivredu te ostatak gorivog otpada koji bi se šredirao i balirao kao RDF gorivo za cementare. Tehnix ima najbolja tehnološka rješenja za reciklažu komunalnog otpada.

Tehnix nikada nije kopirao tuđe

Zbog čega je prijašnjih godina bilo mnogo otpora prema novoj tehnologiji Tehnixa u Hrvatskoj?

– Problem je u tome što ni stručnjaci ni političari ne razumiju našu tehnologiju. Koristile su se strane konzultantske tvrtke koje su angažirali lobiji štiteći i zastupajući vlastiti interes, a ne interes građana Republike Hrvatske i domaću industriju. Sve su to strane kompanije iz Grčke, Italije, Španjolske, Poljske, kojima nije cilj izgraditi funkcionalno i trajno postrojenje, već raditi godinama na neodrživim projektima, trošiti milijarde kuna na račun poreznih obveznika, a problemi ostaju i dalje prisutni. Filozofija kompanije Tehnix jest pohvaliti sve što je dobro, a sanirati sve što je loše. Takav pristup primjenjujemo sa svim našim poslovnim partnerima – prijateljima, pa tako i s lokalnom upravom, ministarstvima i ostalim državnim institucijama. Zadovoljstvo je surađivati sa stručnjacima i menadžerima kojima je državni interes i interes građana ispred vlastitih interesa. Ministar Dobrović postavljen je i odabran za ministra resornog Ministarstva i smatram da svoj posao obavlja vrlo profesionalno i u skladu s pravilima struke, čiju titulu i sam nosi. Mislim da je u RH svima jasno da ne bi bilo dobrog PGO-a da nije bilo ministra Dobrovića. Kompanija Tehnix nikada nije kopirala tuđe proizvode, već suprotno, svi su kopirali naše projekte i tehnologije. Razvili smo vlastite tehnologije za održivo gospodarenje otpadom te se oslanjamo isključivo na svoje sposobnosti, znanja i vještine, a sve ostalo samo je sastavni dio svakodnevnog poslovanja te takve postupke jednostavno treba ignorirati i nastaviti transparentno dalje, što mi u kompaniji Tehnix oduvijek i činimo. Pa i patente Nikole Tesle danas kopira cijeli svijet, tako će biti i s Tehnixovom tehnologijom.

Kako se odvija sam proces reciklaže i koliko je takav sustav isplativ?

– Dosadašnja praksa primarne selekcije manufakturnim postupkom potpuno se uklapa i nadopunjuje u novi sustav reciklaže. Komunalni otpad najveći je hrvatski, europski i svjetski problem, dosadašnji su rezultati nedovoljni. Upravo je zbog toga kompanija Tehnix istraživala i razvila najbolje tehnologije kojima se omogućuje potpuna reciklaža predsortiranoga i/ili miješanoga komunalnog otpada prema uporabnim vrijednostima. Tvorničkom reciklažom dobivamo osam vrsta čistih sirovina koje se prodaju i ponovno vraćaju u industriju. Sirovine dobivene iz tvorničke reciklaže jesu čiste, brzo uporabne, balirane, jeftinije dva puta. Tvornička reciklaža omogućuje brži i jeftiniji razvoj lokalnih, nacionalnih i globalnih reciklažnih industrija. U kompaniji Tehnix razvili smo nove strojeve i opremu koji čine temeljnu vrijednost mogućnosti provedbe industrijske reciklaže koja se može provoditi svugdje u svijetu. Primjenom novih tehnologija svijet može nastaviti industrijski razvoj bez negativnog utjecaja na okoliš. Otkriće nove MBO-Te tehnološko je rješenje koje omogućuje ekonomski, ekološki i socijalni razvoj društva i planeta u cjelini.

U sklopu naših tipskih postrojenja provode se sve ekološke zaštite od negativnog utjecaja na okoliš. Cijelo je postrojenje mobilno, montažno, prenosivo, ekološki se može kompletno reciklirati. Naše tvornice za industrijsku reciklažu idealne su za turizam, gradove, općine, države. Potrebno je malo prostora na svim lokacijama, pogodno uz postojeće deponije zbog sanacije istih. Primjenom te izgradnjom Tehnix tvornica predsortirani i/ili miješani komunalni otpad postaje gospodarski resurs. Vijek trajanja naših tvornica jest minimalno 50 godina i cijela se investicija isplati za pet godina. To je tehnološko otkriće kojim građani manje plaćaju, država troši manje novca, nema promašenih investicija, lakša je kontrola institucija države, kao i eksperata Europske unije. Brzo, jeftinije postižemo održivi razvoj koji nema alternativu za sigurnu budućnost. Mi smo dosad izgradili gotovo 48 postrojenja raznih kapaciteta reciklaže tona/sat otpada.

Ekološki resursi MBO-Te: MBO-Te tvornice ne trebaju deponije za odlaganje novoga komunalnog otpada; moguća je prerada otpada iz starih deponija na postrojenju MBO-Te Tehnix; nema novih troškova izgradnje kazeta za odlaganje komunalnog otpada; ne treba izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadne kišne vode iz deponije; smanjuju se klimatske promjene, manje je stakleničkih plinova i emisija CO²; nema smrada ni zagađenja prostora od ptica, glodavaca, insekata te lisica; nema sanacije starih deponija, nema potrošnje nafte, strojeva te prostora; nema pada cijena nekretnina uz deponije zbog utjecaja deponije na zagađenje zraka i vode; MBO-Te smanjuje uništavanja šuma, pitke vode, plodne zemlje, štedi energiju; zadovoljni građani, sačuvana priroda i manji troškovi zbrinjavanja smeća.

Zaposlit ćemo još stotinu radnika!

Što društvo i građani dobivaju ugradnjom vaše tehnologije?

– Ekonomski resursi MBO-Te: manja cijena izgradnje tvornice za preradu komunalnog otpada u postrojenju MBO-Te; ne treba više kanti, više prostora u stanu, gradu i tvornicama za odlaganje otpada; manji troškovi prikupljanja otpada zbog manje kanti ili kontejnera, manje kamiona; velika ušteda vremena selektiranja u MBO-Te postrojenju ili kuća – ulica – tvornica; nema širenja smrada, nema krađe otpada ni crnog tržišta sirovinama iz otpada; nema širenja zaraznih, kožnih ni dišnih bolesti iz deponije ni zagađenih voda; dobivanje potrebnih novih sirovina iz otpada i nove energije iz obnovljivih izvora; proizvodnja ekognojiva iz biorazgradivog otpada, kompost – zdrava hrana; bit će manje požara, više parkirališta, više sporta te zadovoljni građani; otpad postaje biznis i ekonomska kategorija, veliki je interes privatnih ulagača. Sve više zemalja iz Europe prihvaća Tehnix model zaštite okoliša.

Energetski resursi MBO-Te: u tvornici se komunalni otpad potpuno reciklira te ponovno koristi kao sirovina i energija; treba dvostruko manje vremena za selekciju u MBO-Te tvornici nego u domaćinstvu; sakupljanje otpada je jednostavnije, brže i jeftinije za građane i poduzeća do 100 %; doprema miješanoga komunalnog otpada u tvornicu na preradu, čisto i trajno održivo; manji troškovi prerade otpada u tvornici, svega 50 eura za tonu.

Socijalni resursi MBO-Te: dobiva se više zaposlenih građana, manje troškova za nezaposlene na burzi; izgradnjom MBO-Te postiže se manja cijena i niži troškovi za građane i poduzeća; dobiva se više zadovoljnih građana, uvodi turistička boravišna taksa; indirektno se produžuje turistička sezona te povećava gospodarski rast RH; manje je zaraznih bolesti, manje su klimatske promjene, te manje štete od poplava; nema zaduženja za skupe investicije i kredite, manji su troškovi zbrinjavanja otpada; više je izvoza sekundarnih sirovina, manje uvoza nafte, struje, plina i sirovina; racionalni su transportni troškovi, manje su gužve u gradu i manje je zagađenja; nema socijalnih ni društvenih konflikata, nema sukoba građana i političara; razvija se hrvatska ekoindustrija za proizvodnju opreme i razvoj građevinarstva. Cijena postrojenja, zavisno od kapaciteta i stupnja reciklaže, iznosi od 10 do 50 milijuna kuna.

Kompanija Tehnix vodeća je ekoindustrija, proizvodimo strojeve i opremu za zaštitu okoliš. Nastala je prije 25 godina, razvili smo preko 375 strojeva i opreme koji su direktno ili indirektno u funkciji zaštite planeta Zemlje. U našem proizvodnom programu nudimo sortirnice, pogone za kompostiranje otpada, pretovarne stanice za miješani otpad, opremu za sanaciju starih deponija, specijalna komunalna vozila ekokomunal Tehnix, nadogradnju vozila, proizvodnju hidrauličnioh i pužnih preskontejnera, rolo kontejnere, ko-tainere za klaonički otpad, specijalne i automatske preše balirke, trgalice, transportere, perforatore, usitnjače otpada, tipske separatore za pročišćavanje zauljenih voda, biorotore za pročišćavanje sanitarnih voda, bioreaktorska postrojenja za pročišćavanje komunalnih voda, mobilne naftne pumpe, ekospremnike, tankavane, kontejnerski proizvodni program te specijalnu opremu na upit.

Prisutni smo na svim kontinentima svijeta. Izgradili smo više od 50 postrojenja u susjednim zemljama – Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, zatim u Rumunjskoj, koja trajno dobro funkcioniraju. U pregovorima smo s Ukrajinom, Rusijom, Bjelorusijom, Kosovom i Indijom, ovih dana zaprimili smo upite za transfer tehnologije iz Kine, a ima mnogo interesa u Africi i Aziji.
U tvornici u Donjem Kraljevcu trenutno radi 350 radnika, stručnjaka, inženjera, menadžera. S kooperantima nas je gotovo 500. Ovu godinu planiramo izgraditi novu tvornicu za proizvodnju komunalnih vozila i ekoproizvoda te zaposliti novih 100 radnika.

Ostavi komentar