Dvorac Feštetić u Pribislavcu mijenja vlasnika

Dvorac Feštetić Pribislavec

Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec odriče se vlasništva nad dvorcem Feštetićem kojeg daruje Međimurskoj županiji.

Na novoj sjednici Skupštine Međimurske županije koja će se održati u četvrtak, 26. svibnja, jedna od točaka dnevnom reda bit će i promjena vlasništva nad zgradom bivše OŠ Vladimira Nazora u Pribislavcu. Riječ je naravno o kaštelu, vrtu i dvoru,
površine 1 jutro i 1.039 čhv.

Nekretnina koja u naravi predstavlja dvorac Feštetić i dvorište kao zaštićeno kulturno dobro je vlasništvo Osnovne škole Vladimira Nazora koja ga daruje Međimurskoj
županiji bez naknade u svrhu zaštite i revitalizacije.

 

Ostavi komentar