ZEO NOBILIS U MALOJ SUBOTICI: Mnogi uređaji koji se bacaju mogu se opet koristiti

ZEO Nobilis tribina

U Kulturnom domu Općine Mala Subotica održana je javna tribina o gospodarenju otpadom kojoj su prisustvovali dvadesetak zainteresiranih građana. Tribinu su vodili Saša Avirović iz GKP Čakom i Ana Bajsić Mavrin iz ZEO Nobilis-a, te je bilo osigurano prevođenje na znakovni jezik.

Cilj tribine je bio objasniti važnost odgovornog postupanja s otpadom od smanjenja nastanka otpada i ponovne uporabe predmeta do pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja. Naglašeno je da se i mnogi uređaji koje građani bacaju mogu popraviti i opet koristiti, prodati, donirati.

ZEO Nobilis tribina

Na tribini su se mještanima kroz edukativno predavanje predstavili načini upravljanja otpadom u kućanstvu s detaljnim smjernicama o smanjenju nastanka otpada, kako ispravno odvajati korisni otpad, kako kompostirati i reciklirati, te date upute o „zero waste“ načinu života.

Radi se o projektu „Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Čakovca i partnera“ kojeg provodi Grad Čakovec u partnerstvu s općinama: Mala Subotica, Strahoninec i Štrigova, a Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis je pružatelj usluge organizacije i održavanja javnih tribina o održivom gospodarenju otpadom. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

izvor: ZEO Nobilis

Ostavi komentar