Započela je sezona grijanja – provjerite dimnjake i bojlere

grijanje
Ilustracija

Dolaskom hladnijih dana s nižim temperaturama započela je sezona grijanja stambenih, poslovnih i gospodarskih prostora, što povećava opasnost od moguće pojave požara, eksplozije i trovanja ugljičnim monoksidom, upozorenje je policije..

Zbog toga je potrebno:

 • plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) obavezno servisirati i to od ovlaštenih stručnih servisera jer ćete time povećati sigurnost i racionalizirati potrošnju goriva,
 • preglede i čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala neka obavi rajonski dimnjačar kao ovlaštena i odgovorna stručna osoba,
 • provedite savjet dimnjačara bez odlaganja,
 • poštujte rokove čišćenja dimnjaka i dimovodnih kanala,
 • redovito čistiti ventilacijske dovode i odvode zraka na vratima kupaonica ili kotlovnice.

Također provjerite:

 • da li je dimnjak vašeg ložišta oštećen (građevinska oštećenja) i da li je sam dimnjak izveden građevinski ispravno,
 • da li u blizini otvora za čišćenje dimnjaka ima gorivog materijala,
 • vodite li računa da se pepeo iz ložišta ne smije odlagati u vreće, kante ili druge posude od gorivog materijala,
 • pepeo iz ložišta ne odlažite na otvorenom prostoru neposredno uz gorivi materijal,
 • da li su električne grijalice i žarulje koje koristite za zagrijavanje prostora dovoljno udaljene od zapaljivih materijala,
 • da li je iz prostora kotlovnice uklonjen sav zapaljivi materijal,
 • da li je u prostorima u kojima se upotrebljavaju plinska trošila izvedena ventilacija koja će spriječiti koncentraciju plina koja zbog eventualnog propuštanja može uzrokovati trovanje korisnika ili stvaranje eksplozivne smjese,
 • da li ste eventualnu rekonstrukciju ili dogradnju plinskih instalacija prijavili ovlaštenom distributeru plina i rajonskom dimnjačaru,
 • da li se plinske boce nalaze u blizini izvora topline (peći na kruta goriva, radijatora i slično).

Samo ispravno izveden sistem grijanja je onaj kojim se može koristiti na siguran i pouzdan način.

 

Ostavi komentar