Za Zelenu čistku na području Čakovca rezervirana su dva vikenda

Zelena čistka Čakovec 2016.
Zelena čistka Čakovec 2016.

Grad Čakovec poziva sve na akciju čišćenja nesavjesno odloženog otpada “Zelena čistka – lova na smeće” za 2018. godinu.

Poziv Grada Čakovca prenosimo u cijelosti.

Svaka aktivnost čovjeka rezultira proizvodnjom otpada, a njegovo nesavjesno i neodgovorno odlaganje narušava okoliš i prirodu, odnosno okruženje u kojem živimo. Iz navedenog proizlazi obaveza i odgovornost svakog pojedinca o njegovom pravilnom zbrinjavanju. Zanemarivanje zakonom obvezujuće brige o zbrinjavanju otpada dovodi do nelegalno odloženog otpada, što može dovesti do onečišćenja sastavnica okoliša. Preduvjet uspješnosti zaštite okoliša i prostora u kojem živimo svakako je obveza provedbe odredaba Zakona o otpadu i podzakonskih akata.

Prioritetnu aktivnost u gospodarenju otpadom čini izbjegavanje nastanka otpada i smanjivanje količina otpada. Da bi se ostvarile pozitivne promjene po pitanju zbrinjavanja, odnosno pravilnog gospodarenja otpadom, od velike je važnosti provedba različitih aktivnosti, programa i akcija čišćenja usmjerenih podizanju odgovornosti i svijesti stanovnika Županije.

Takvim akcijama čišćenja potiče se svijest kod građana te odgoj i obrazovanje za očuvanje prirode i okoliša. Akcije trebaju podsjetiti svakog pojedinca na odgovornost koju ima kako bi očuvao i poboljšao stanje okoliša u kojem živi, kao i cjelokupnu kvalitetu življenja. Ovo je samo jedna u nizu akcija kojom se želi ukazati na odlučnost poduzimanja obveza koje proizlaze iz zakona. Akcija predstavlja kompleksan i odgovoran posao koji traži suradnju svih, od djece do odraslih. Uspješnost akcije garantira aktivno uključivanje cjelokupnog stanovništva, od udruga građana, lovačkih društva, sportskih društva, trgovačkih društava, poduzeća i samih građana.

NOSITELJI  AKTIVNOSTI

 1. Grad Čakovec
 2. Lovačko društvo „Zec“ Čakovec
 3. GKP Čakom d.o.o.

UČESNICI

 1. MO Mihovljan
 2. MO N.S.Rok
 3. MO Mačkovec
 4. MO Krištanovec
 5. MO Ivanovec
 6. MO Šandorovec
 7. ZLATNE RUKE
 8. Gljivarsko društvo SMRČAK
 9. GKP Čakom d.o.o.
 10. Lovci LD ZEC Čakovec, mještani ostalih MO s područja Grada Čakovca, udruge građana, učenici,  umirovljenici, studenti, zaposlenici Gradske uprave Grada Čakovca…

ODVIJANJE AKTIVNOSTI;

Dana 13. i 14. 04. 2018. god. i  21. 04. 2018.god.

PODRUČJE:

Šuma Hišće kod Mihovljana i Berek kod  Mačkovca, Dolićec-šumica, MO Mačkovec-oko Martice, Balogovec, Kotić, Brzić. MO N.S.Rok-kod šume prema Mačkovcu, poljski put N.S.Rok-Mačkovec. MO Mihovljan- čišcenje poteza šume prema Mačkovcu, potez potoka Zvir. SMRČAK- ulica I.G.Kovačića prema Šenkovcu, ZLATNE RUKE- potez južne zaobilaznice u Čakovcu.

NAČIN PROVOĐENJA

 Provođenje aktivnosti odvijat će se u više grupa:

I GRUPA: VODITELJ,  Jezernik Josip  – MO Mihovljan

II GRUPA: VODITELJ Balog Dragutin – MO Mačkovec

III GRUPA: VODITELJ Vugrinec Dragutin MO Žiškovec

IV GRUPA: VODITELJ Novak Miro MO N.S.Rok

V GRUPA: VODITELJ  Žbulj Tihomir MO Ivanovec

VI GRUPA : VODITELJ  Mikulaj Dušan MO Krištanovec

VII GRUPA : VODITELJ Kregar Siniša MO Kuršanec

VII GRUPA: VODITELJ  Tomašić Dejan MO Šandorovec

SATNICA:

12,00 – 12,15              I GRUPA – okupljanje kod dogovorene  lokacije u Mihovljanu,

II GRUPA – okupljanje kod lokacije u Mačkovcu –društveni dom

III GRUPA –okupljanje kod lokacije u Žiškovcu-Dolićec

IV GRUPA –okupljanje kod lokacije u N.S.Rok –društveni dom

V GRUPA –okupljanje kod lokacije stare škole Ivanovec

VI GRUPA- okupljanje društveni dom u Krištanovcu- 21.04. 2018.g.

VII GRUPA- okupljanje  društveni dom Kuršanec

VIII GRUPA- okupljanje društveni dom Šandorovec

12,30 – 15,00              skupljanje smeća na područjima zahvata, iznošenje, razvrstavanje i zbrinjavanje u suradnji sa GKP Čakom d.o.o.

15,00 – 15,30              pauza uz okrijepu

15,30 – 18,00              nastavak aktivnosti na čišćenju područja

18,00                           završetak akcije, dojmovi…

Ostavi komentar