Vratišinec poziva da predložite kandidate za dodjelu javnih priznanja

Ilustracija Predstavnici KUD-a Dr. Vinko Žganec i RK Sokol s godišnjim primili su priznanja za udruge povodom Dana općine Vratišinec

Općina Vratišinec uputila je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja najkasnije do 21.07.2022. godine (četvrtak) do 15 sati bez obzira na način dostave.

Pisani prijedlozi dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec osobno ili putem pošte na adresu Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec.

Kao javna priznanja i nagrade ustanovljene su: Počasni građanin Općine Vratišinec: može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svoji radom posebno zaslužan za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija, položaja i ugleda Općine Vratišinec, njenih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Općine Vratišinec u cjelini ili pojedinih njenih djelatnosti. Osobi koja je proglašena Počasnim građaninom Općine Vratišinec uručuju se povelja i medalja Počasnog građanina Općine Vratišinec.

Plaketa Općine Vratišinec „Dr. Vinko Žganec“ (u daljnjem tekstu: Plaketa) je odličje i znak priznanja koje se dodjeljuje za rad ili djelo koje doprinosi napretku i ugledu Općine Vratišinec u zemlji i inozemstvu te zaslužuje opće priznanje. Plaketa se dodjeljuje kao osobna nagrada pojedincima, a skupna nagrada trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana ili drugim pravnim osobama, njihovim organizacijskim jedinicama ili radnim timovima i sl. za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja u Općini Vratišinec, u jednom ili više područja gospodarskog i društvenog života u prethodnoj godini.

Pečat Općine Vratišinec (u daljnjem tekstu: Pečat) je odličje i znak priznanja koje se dodjeljuje građanima Općine Vratišinec i drugim osobama, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama za uzorne uspjehe u području: gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zaštite okoliša i ekologije, zdravstva socijalne skrbi, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti. Pečat se može dodijeliti i stranim državljanima, gradovima i ustanovama. Pečat Općine Vratišinec dodjeljuje se u obliku svečane povelje.

Pohvalnica je javno priznanje koje se dodjeljuje organizacijama i pojedincima za izvanredne rezultate postignute na znanstvenim, kulturnim, sportskim i drugim natjecanjima i manifestacijama, koji promoviraju Općinu Vratišinec. Pohvalnica Općine Vratišinec dodjeljuje se u obliku svečane diplome.

Zahvalnica Općine Vratišinec je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarne i druge djelatnosti. Zahvalnica se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i druge oblike pomoći Općini Vratišinec. Zahvalnica Općine Vratišinec dodjeljuje se u obliku svečane diplome.

 

 

Ostavi komentar