Veliko zanimanje Međimuraca za tužbe protiv banaka zbog kredita u švicarskim francima

Udruga Franak tribina Čakovec

Udruga Franak održala je izuzetno uspješnu tribinu u Čakovcu, 15. rujna, na kojoj su nazočni Čakovčani, njih oko 150, upoznati s njihovim pravima vezano za kolektivnu sudsku presudu u slučaju franak.

Ukratko, svi dužnici koji su ugovarali CHF kredite imaju pravo dobiti obeštećenje zbog povećanja tečaja CHF-a te zbog nezakonita povećanja kamatnih stopa, ali da bi dobili novac, oni moraju privatno tužiti banku.

Naglašeno je da postoje neka pravna pitanja koja će razriješiti Vrhovni sud, a to je prije svega pitanje imaju li CHF dužnici koji su konvertirali kredite pravo na obeštećenje nakon konverzije. U Franku očekuju da će to pitanje Vrhovni sud riješiti u roku od 6 mjeseci do godinu dana.

Drugo je pitanje vezano za utvrđenje ništetnosti ugovora ili samo ugovornih odredaba o valutnoj klauzuli CHF i promjenjivoj kamatnoj stopi. U oba slučaja potrošači imaju pravo na značajna obeštećenja, no zasad ne možemo tvrditi sa sigurnošću koja će varijanta tužbenog zahtjeva proći. Bez obzira na varijantu, svi CHF dužnici imaju pravo tužiti i tražiti svoj novac, uz napomenu koja se tiče konvertiranih kredita koja je objašnjena.

Osim toga, svi potrošači koji su ugovarali kredite prije 2013. bez obzira na valutnu klauzulu, dakle i euro i kunski dužnici, jednako kao i CHF dužnici, imaju pravo tražiti obeštećenje ako imaju ugovorenu promjenjivu kamatnu stopu koja se mijenja odlukom banke. Posebice ohrabruje prva pravomoćna presuda za euro kredit na temelju koje je Addiko ovršen za 48970 kuna preplaćenih kamata te oko 35000 kuna zateznih kamata. To je nedvojbeni dokaz da euro i kunski dužnici imaju pravo tužiti banke.

Za sva pitanja u vezi s tužbama potrošači se trebaju javiti Udruzi Franak na mail: [email protected]

Ostavi komentar