U Termama Sveti Martin održane projektne međimurske večeri

međimurska večer

U organizaciji Centra dr. Steiner i Terme Sveti Martin jednom mjesečnom petkom održavala
se Međimurska večera projekta CultuREvive Tour. Svaka od organiziranih večera dio je
promocije projekta CultuREvive Tour financiranog od CBC Interreg HU-HR programa.
Kao rezime i u toku 20 mjeseci provedbe projekta CultuREvive Tour na Međimurskim
večerima sudjelovali su razni majstori starih zanata koji su ujedno gostima hotela prikazali
njihov zanat. Svaki od tih majstora želi svoj stari zanat prenijeti na mlađe generacije kako
njihov zanat, običaj ili čak tradicija ne bi bili zaboravljeni.

Projekt se provodi u tri županije, županija Zala u Mađarskoj, Koprivničko – križevačka i Međimurska županija. Svaki od projektnih partnera sudjelovao je sa svojim starim zanatima na Međimurskim večerima. Županija Zala dići se mnogim starim zanatima kao što su košaraštvo, lončarstvo, tkanje te su time osnovali Udrugu narodne umjetnosti koji su ujedno i vodeći partneri na projektu.

Iz Koprivničko – križevačke županije, pod vodstvom Turističke zajednice grada Koprivnice,
predstavili su renesansno slikarstvo i logožare. Centar dr. Rudolfa Steinera za svoje zanate
predstavili su keramičarstvo, drvorezbarstvo, izrada cekera, izrada unikatnih nakita i heklanih proizvoda te demonstracija izrade međimurskog tradicionalnog kolača, Međimurska gibanica. Svaki od tih zanata nalazi se na turističkoj turi starih zanata koja je ujedno promotivni alat održivosti projekta.

Ostavi komentar