U Sitnicama problemi s kanalizacijom, spaljivanjem i gomilanjem sekundarnih sirovina

drazen srpak

Donosimo zanimljivije zaključke 16. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Murskog Središća.

Grad Mursko Središće svoju podršku projektu završne faze uređenja IPA centra (Policijska udruga IPA Međimurje) iskazuje kupnjom slike iz kataloga u iznosu od 2.000 kuna.

Odobrava se isplata novčane nagrade u iznosu od 750 kuna Leoni Cilar zbog primitka Dekanove nagrade.

Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić i predsjednik mjesnog odbora Sitnice da sazovu zbor građana Sitnice na temu neovlaštenog spajanja fekalne kanalizacije objekata u naselju na sustav oborinske odvodnje, problematike paljenja opasnih tvari u Sitnicama i gomilanja sekundarnih sirovina unutar naselja Sitnice.

U zimskom periodu javna rasvjeta u svim naseljima na području Grada Mursko Središće paliti će se ujutro u 04:30 sati.

Prihvaća se ponuda tvrtke Revitana d.o.o. za dubinsko snimanje poslovanja u iznosu od 12.000,00 kuna, ponuda tvrtke Moderna-investa d.o.o. za izradu Procjembenog elaborate o tržišnoj vrijednosti nekretnine reciklažnog dvorišta tvrtke Murs-ekom d.o.o. u ukupnom iznosu od 2.900,00 kuna, te ponuda Stalnog sudskog procjenitelja za područje strojarstva, strojarske i procesne opreme te poljoprivredne mehanizacije Marjan Novak, ing.stroj. Pušćine za izradu Elaborata procjene tržišne vrijednosti Osnovnih sredstava; radnih vozila za prijevoz otpada i opreme reciklažnog dvorištva tvrtke Murs-ekom d.o.o. u ukupnom iznosu od 4.750,00 + PDV. Sukladno sporazumu Grad će podmiriti troškove izrade navedenih elaborate u iznosu od 50% ukupne cijene.

Ostavi komentar