Mladež HDZ-a sadili mladice hrasta lužnjaka i crnog bora povodom inicijative Zasadi drvo, ne budi panj

Mladež HDZ-a
Mladež HDZ-a u akciji Zasadi drvo ne budi panj

Mladež Hrvatske demokratske zajednice Međimurske županije priključila se građanskoj inicijativi kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj pod geslom Zasadi drvo, ne budi panj. U Prelogu uz rijeku Dravu posađeno je 15 sadnica hrasta lužnjaka i crnog bora, izvijesitli su nas priopćenjem nakon provedene akcije.

Nazočne članove Mladeži kao i građane koji su se zatekli na području sadnje, Juraj Gregur, mag. ing. silv. informirao o načinu gospodarenja šumama u Međimurskoj županiji kao i na području Republike Hrvatske te je prikazao pravilan način sadnje sadnica. Također, upoznali su prisutne o značaju Regionalnog parka Mura – Drava koji pripada u zaštićeno područje Republike Hrvatske koji je 2012. godine, UNESCO proglasio dijelom međunarodnog Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav. Ovoj inicijativi priključili su se kako bi dali svoj mali doprinos očuvanju biosfere i bioraznolikosti našeg Međimurja.

 

Ostavi komentar