Kamo su i zbog čega pošli varaždinski kipovi?

varaždinski kipovi

Uz zvukove udarnih čekića, u ponedjeljak su uklonjeni kipovi iz Parka Ivana Pavla II. u Varaždinu.

Poštujući propise i pravne procedure nakon što su iscrpljene sve mogućnosti sporazumnog rješavanja spora s autorom Nikolom Šanjekom u ponedjeljak, 5. rujna 2022. godine započelo je uklanjanje skulptura iz Parka Ivana Pavla II., javljaju iz Grada Varaždina.

Prema ugovoru iz lipnja 2021. godine, autor je trebao isporučiti tri skulpture Crkveni redovi Varaždina izvedene u kamenu St. Margarethen Dolomiti.

Nalaz vještaka je bio da skulpture nisu izvedene u kamenu St. Margarethen iz Dolomita već su izvedene u poliesteru tehnikom lijevanja i punjene nekim drugim materijalom te je Grad Varaždin preko Odvjetničkog ureda Brlečić i partneri pokrenuo postupak raskida ugovora s obvezom uklanjanja skulptura od strane autora.

Podsjetimo, brojni su građani Varaždina ove kipove uspoređivali s izgledom bivšeg gradonačelnika grada Varaždina, Ivanom Čehokom.

varaždinski kipovi

Grad Varaždin, s obzirom na to da ugovor nije ispoštovan, nije izvršio uplatu, a skulpture su se uklanile na trošak Grada Varaždina – objašnjava gradonačelnik Bosilj.

Izvor: Grad Varaždin

Ostavi komentar