Code Kids Croatia 2018 – najnoviji projekt u I. OŠ Čakovec pod pokroviteljstvom Googlea

Code Kids Croatia I. OŠ Čakovec1

Jedan od najvažnijih prioriteta u I. osnovnoj školi Čakovec je kontinuirani razvoj digitalnih vještina učenika i učitelja.

Digitalne vještine su ključne vještine za učenje, rad i aktivno sudjelovanje u društvu.

Da bi mogli aktivno sudjelovati, učiti i stvarati u digitalnom okružju, škola se redovito uključuje u projekte i inicijative na državnoj i međunarodnoj razini.

«Code Kids Croatia 2018.» ime je najnovijeg takvog projekta koji se provodi u I. osnovnoj školi Čakovec u suradnji s Hrvatskim robotičkim savezom i Školskom knjigom, a pod izravnim pokroviteljstvom Googlea.

Projekt je službeno započeo radionicom za tridesetak učenika naše škole koju su vodili Željko Krnjaić i Janko Radigović iz Hrvastkog robotičkog saveza te učitelji informatike u I. osnovnoj školi Čakovec, Josip Šipek i Ivana Ružić.

Tom prilikom škola je dobila u trajno vlasništvo dva Raspberry PI računala koja će omogućiti razvoj i kontinuirano poboljšavati digitalne vještine učenika i učitelja.

(ir)

Ostavi komentar