Čakovec prednjači po broju blokiranih u odnosu na broj stanovnika

blokirani
Ilustracija

Fina je izradila ljestviu blokirnaih građana u Hrvatakoj po raznim kriterijaima uspoređujući stanje u pojedinim županijama i gradovima sa stanjem na 31. ožujka ove godine.

U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Sisačko-moslavačkoj (7,53 %), Koprivničko-križevačkoj (6,99%), Virovitičko-podravskoj (6,97 %) i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (6,85 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Sisačko-moslavačkoj (11,41 %), Koprivničko-križevačkoj (10,50 %), Virovitičko-podravskoj (10,40 %) i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (10,34 %), a prema istom kriteriju slijede Grad Zagreb (9,97 %) te Osječko-baranjska (9,77 %), Zagrebačka (9,61 %), Vukovarsko-srijemska (9,39 %) i Brodsko-posavska županija (9,28 %).

Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Vodica, čiji prosječan dug iznosi 191 tisuću kuna, slijede ih građani Velike Gorice s dugom od 161 tisuću kuna i građani Poreča s dugom od 110 tisuća kuna, dok su blokirani građani u preostala 22 grada s rang liste 25 gradova po kriteriju iznosa duga, u prosjeku dužni od 46 tisuća kuna (blokirani građani Siska) i 49 tisuća kuna blokirani građani Karlovca do 97 tisuća kuna blokirani građani Varaždina i Zagreba.

Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Sisak s 8,34 %, Čakovec s 8,53 % i Križevci s 8,04 % blokiranih građana. Na popisu blokiranih građana promatrano po gradovima/općinama po iznosu duga blokiranih građana izdvaja se Čakovec koji je osmi na rang listi po iznosu duga građana, ispred gradova koji imaju više stanovnika: Đakova, Koprivnice, Vinkovaca, Samobora, Bjelovara, Dubrovnika, Šibenika, Siska, Karlovca, Pule i Slavonskog Broda.

Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Vodica, čiji prosječan dug iznosi 191 tisuću kn, slijede ih građani Velike Gorice s dugom od 161 tisuću kn i građani Poreča s dugom od 110 tisuća kn, dok su blokirani građani u preostala 22 grada s rang liste, u prosjeku dužni od 46 tisuća kn (blokirani građani Siska) i 49 tisuća kn (blokirani građani Karlovca) do 97 tisuća kn (blokirani građani Varaždina i Zagreba).

Promatrano po udjelu blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva za 25 gradova na rang listi kreiranoj po kriteriju iznosa duga građana, izdvaja se Sisak s 13,09 %-tnim udjelom blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva, a slijede Čakovec s 12,52 %, Sveti Ivan Zelina s 12,29 %, Križevci s 11,88 %, Bjelovar s 10,93 %, Vinkovci s 10,58 %, Slavonski Brod s 10,28 %, Zaprešić s 10,17 % i Poreč s 10,12 %.

Ostavi komentar