11. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće: Lani višak od 5.788.031,45 kuna u proračunu

U subotu, 04. ožujka 2023. godine s početkom u 09:30 sati održana je 11., ujedno i prva ovogodišnja, sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće s petnaest točaka Dnevnog reda.

Prva točka Dnevnog reda bila je Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnice
Maje Trstenjak zbog preseljenja odnosno zbog promjene adrese prebivališta te zbog toga
nemogućnosti obavljanja funkcije gradske vijećnice.

Temeljem Očitovanja o određivanju zamjene za gradsku vijećnicu Maju Trstenjak koja je izabrana na listi HDZ, HNS, HSLS, HDS sukladno Sporazumu o predizbornoj i postizbornoj suradnji prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste je Marko Strojko iz Križovca te je ujedno položio svečanu prisegu.

Druga točka Dnevnog reda bila je Izvršenje proračuna Dječjeg vrtića Maslačak Mursko Središće za 2022. godinu koja je usvojena većinom glasova. Obzirom što je dječji vrtić na kraju 2022. godine poslovao s 201.586,13 kuna minusa dokaz je da ekonomska cijena ne pokriva sve nastale troškove.

Također, jednoglasno su usvojene treća i četvrta točka Dnevnog reda koje su bile Izvršenje proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće te Izvršenje proračuna Centra za kulturu „Rudar“ Mursko Središće za 2022. godine.

Zbog usklađivanja s novim Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi koji je doneseni 2022. godine na Dnevnom redu 11. sjednice Gradskog vijeća našao se i Statut Centra za kulturu „Rudar“ kao i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama u Centru za kulturu „Rudar“ koji su usvojeni jednoglasno.

Novina u Statutu i Pravilniku jest što ravnatelja Centra za kulturu prema zakonu bira gradonačelnik umjesto Gradskog vijeća te što je bez iznimke za ravnatelja potrebna visoka stručna sprema.

Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo je Odluku o Godišnjem izvršenju proračuna Grada
Mursko Središće za 2022. godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
sadrži prihode i rashode Grada kao i proračunskih korisnika – Centra za kulturu „Rudar“,
Dječjeg vrtića „Maslačak“ i Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće.

Rezultat poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosi višak od 5.788.031,45 kuna. Višak u poslovanju nastao je uglavnom zbog projekata koji nisu završeni u 2022. godini te će se njihova realizacija i plaćanje dogoditi u 2023. godini, a moguće je da će nešto od tih sredstava ostati te će se rasporediti na neke druge projekte ili potrebe.

Gradonačelnik je na 11. sjednici Gradskog vijeća podnio svoje Izvješće za razdoblje srpanj-
prosinac 2022. godine. Jednoglasno je usvojena i Odluka o sprečavanju odbacivanja otpada na području grada Mursko Središće koja sadrži mjere sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada i mjere uklanjanja odbačenog otpada te uspostavu sustava zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu te će se u tu svrhu ovih dana otvoriti email adresa na koji će se navedeno moći prijavljivati.

Osma i deveta točka Dnevnog reda odnosile su se na ustrojstvo odnosno potpisivanje Sporazuma o zajedničkom komunalnom redarstvu Grada Mursko Središće te općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec kao i Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova komunalnih djelatnosti i javnih usluga putem trgovačkog društva Murs-ekom.

Za potrebe prijave na javni poziv Ministarstva financija za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u smislu zajedničkog obavljanja poslova potrebno je usvojiti novu odluku o ustrojstvu zajedničkog komunalnog redarstva. Navedene odluke usvojene su jednoglasno.

Deseta, jedanaesta i dvanaesta točka Dnevnog reda odnosile su se na sustav civilne zaštite pa je tako jednoglasno usvojeno Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Mursko Središće za 2022.godinu, Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Mursko Središće, Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Mursko Središće u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, Plan djelovanja Grada Mursko Središće u području prirodnih nepogoda za 2023. godine te Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Mursko Središće.

Također, Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Jug u Murskom Središću, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske zone Brezje, Odluku o utvrđivanju obuhvata poduzetničke zone Istarsko naselje te Odluku o utvrđivanju obuhvata Privredne zone u Murskom Središću.

S obzirom da Grad Mursko Središće ima evidentirane gospodarske i poduzetničke zone u
Jedinstvenom registru Ministarstva gospodarstva čiji se obuhvat čestica preklapa (Poduzetnička zona Jug i Gospodarska zona Brezje), odnosno radi razgraničenja tih zona odnosno određene čestice više ne postoje jer su spajanjem i cijepanjem nastale nove, potrebno je ažurirati postojeće Odluke o osnivanju zona kako bi se uskladile s postojećim i stvarnim stanjem.

Navedene odluke uz to trebalo je usvojiti jer su one uvjet za nastavak procesa darovanja državnog zemljišta u svrhu proširenja Gospodarske zone Brezje za još 13,3 ha.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora
Mursko Središće, Peklenica, Križovec, Štrukovec, Hlapičina i Sitnice koji će se održati 16.
travnja ove godine za sva naselja te ulicu Sitnice.

Gradsko vijeće jednoglasno je dalo prethodnu suglasnost na Odluku o načinu ostvarivanja
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Maslačak, a koja je naročito potrebna zbog trenutno
premalog kapaciteta gradskog dječjeg vrtića jer se njome propisuju kriteriji prednosti upisa.

Ovo je još jedan pokazatelj potrebe dogradnje gradskog dječjeg vrtića za što je iz NPOO odobreno 650 tisuća eura ali će i Grad uz to morati osigurati još minimalno toliko sredstava iz gradskog proračuna.

 

Tekst i foto: Grad Mursko Središće

Ostavi komentar

Povezani članci

Ostanimo povezani

49,208FanoviLajkaj
608SljedbeniciSlijedi
0PretplatniciPretplatiti

NAJNOVIJE