V nedelo bo bič počil!

Zutra v soboto bodo v našim cirkvama vužgane prve sveče na advenskomo venco kaj znači da bode v nedelo počelo vreme Adventa, očem reči, Došašča. To je vreme vu šteromo se prepravlamo za nejlepši naš katolički i krščanski svetek Božič. A si znamo da je Božič rođendan našega Isuseka šteroga mi Međimorci posebno svetkujemo i posebno svetešje obslužavlemo. Kak sam več rekel, na prvo nedelo se vužiže prva sveča na venco, a mi Međimorci moramo iti glase davat kak bi zebrali novoga župana. Minulo je nekaj meje od tri mesece otkak je naš zadji župan Matek Posavcov podnesel ostavko i napustil je foteljo međimorskoga župana, a ve pak ide znova u boj, u boj za novi mandat svoj. To je pravzaprav jegov mandat jerbo je bil zebrani na štiri leti, a ve bodemo vidli je li ga bode naše međimorsko biračko telo prepoznalo i dalo mo priliko kaj zbavi toga mandata do kraja ili bo tua čast i zadovoljstvo dobil nešči drugi. Verjem da znate kak se v trko za prazno županovo foteljo borijo štiri hezi (čitaj: štiri asi), očem reči, tri hezi i jedna dama. V nedelo vjutro v sedmi vuri na štarto za celodnevno maratonsko trko bodo se našli jeden polek drugoga Darko Zver, Sandra Herman, Mladen Novak i Matija Posavec. Utrka bode počela čim precednik županiskoga izbornoga poverenstva Milko Sambolek strli v zrak z štartnoga pištolja i tak dugo bode trajala dok gospon Sambolek ne zafučne da je dosti trke. Mi kak biračko telo bodemo meli celoga dneva pred sobom kaj rečemo, očem reči, kaj zaokružimo novoga ili pak staroga našega župana. A dok mi svoje napravimo unda bodo na red došli brojači, šteri bodo nejpredi pošepetnoli Milkijo, a posle sima nama što bode z nami hercuval ove nekaj meje od štiri leti. Se sam vam rekel i v nedelo posle frakleca žganice protiv korone i kaj dobimo vupeše ravno na biračko mesto glase davat. Prosil bi lepo kaj nišči ne bi sfalil i kaj bodemo išli brez fige v bžepo kak bi novi župan ili pak županica bil zebrani po našoj volji, očem reči, kaj bi bič počil onak kak mi očemo.

Minuli tjeden smo obilježili tridesti let otkak so branitelji Vukovara vpešali, a čuda jakši četniki so ga zavzeli. Obiležili smo to dostajanstveno z mimohodom, polaganjem venci, paljenjem sveči, mešom i molitvom. Nejsvetešje je bilo v Murskomo Središčo jerbo so Serjančari dobili spomenika prvomo precedniko Lepe naše i ratnomo vrhovnomo zapovedniko naših branitelov Franji Tuđmano. No, kuliko sam mel za čuti neso si Serjančari bili ruon srečni kaj je spomenik Tuđmano došel v jiv grad. Jedino kaj so te šterima Tuđman smeta zapamtili za jegovih deset let kuliko je hercuval v Lepoj našoj je to da je jempot negdi rekel kak je Lepa naša (čitaj: Hrvacka) do Drave. A ve ja jiv pitam kam spada falaček zemle od Drave do Mure, očem reči, med dvemi vodami? Mortik v Jugo? Ne bo išlo! Naši dečki, naši braniteli so se borili, a jiv 78 je dalo svoje živote za Lepo našo do Mure kaj bi rekli da je i naš „falaček zemle med dvemi vodami“ ruon tak slobodna i neovisna Lepa naša. Furt me nekaj gvinta i moram to pitati: je li te šteri pod milim bogom nemajo radi Lepo našo morajo v joj živeti? I još nekaj me gvinta, zakaj te šteri ne trpijo Lepo našo ne odidejo vum delat, a ne kaj se furt držijo za Lepo našo, kak piceki za kvočko,makar jo nebrejo videti, a još meje zmagaditi?

Videl sam naše vodeče političare v koloni sječanja vu Vukovaro. Bili so si tam, a i precednik  Zoki je bil. Pak je ne bilo tak zima  kaj je moral furt roke v žepo meti, a kravato si je doma pozabil. Pak so si branitelji brzčas zaslužili kaj bi glavni zapovednik oružanih snagi Lepe naše došel vu Vukovar v kravati!!!?

Ostavi komentar