Povijesni kalendar: započela bitka za Vukovar, najkrvavija bitka Domovinskog rata

početak bitke za vukovar
Foto: Autor Peter Denton - Flickr: Croatian War 1991: Vukovar destroyed, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16202651, Autor Peter Denton - Flickr: Croatian War 1991: Vukovar destroyed, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16342204, Autor anjči from London, UK - Vukovar water towerUploaded by Taavetti, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10727982

Na današnji dan, 25. kolovoza 1991. godine započela je najveća i najkrvavija bitka u Domovinskom ratu, bitka za Vukovar.

Grad na desnoj obali Dunava, važan regionalni centar na granici Hrvatske i Srbije, predstavljao je vrlo važnu luku i centar koji je bio, prije rata, etnički izmiješan.

Prema popisu stanovništva iz 1991., u općini Vukovar je živjelo 84.189 stanovnika (43,8% Hrvata, 37,4% Srba), a u gradu Vukovaru 44.639 stanovnika (47,2% Hrvata, 32,3% Srba).

Nakon što je na zadnjoj barikadi između Borova Sela i Borova Naselja, kamion JNA naišao na protutenkovsku minu, pri čemu je poginuo jedan vojnik, JNA i srpski pobunjenici kreću u napad.

Iz vojarne u Vukovaru izlaze tenkovi i transporteri pri čemu otvaraju vatru prema položajima obrane, no i prema civilima, u smjeru Borova Naselja i grada Vukovara.

Također se uključilo i topništvo i zrakoplovstvo, napadajući silos Đergaj i objekte na Opatovcu.

Ovo je bio samo uvod u 87-dnevnu opsadu hrvatskog grada Vukovara od strane JNA i srpskih paravojnih snaga.

Bitka je završena 22. studenog, a velike brojke žrtava se točno ni ne znaju pa ih i nećemo spominjati.

Iako je Hrvatska doživjela vojni poraz, a Vukovar i hrvatski narod pretrpio veliku žrtvu, obrana Vukovara je bila presudna za zaustavljanje glavnog napada na Hrvatsku.

Do danas se žrtva Vukovara u Hrvatskoj poštuje kao jedan od ključnih trenutaka Domovinskog rata.

Današnji Povijesni kalendar je posvećen Vukovaru i svim ljudima koji su hrabro položili svoju žrtvu za Hrvatsku, a prisjećamo ih se Shortyjevom pjesmom “Dok Dunav.”

Izvor: Wikipedia

Ostavi komentar