Udruga Franak: Banka mora vratiti preplaćene kamate unatoč konverziji CHF kredita

Udruga Franak
Ilustracija

Na Županijskome sudu u Zadru potvrđena je pravomoćna presuda Općinskoga suda u Zadru na temelju koje banka mora vratiti dužniku tužitelju preplaćene kamate po CHF kreditu, i to nakon što je tužitelj konvertirao CHF kredit u euro na temelju tzv. zakona o konverziji. Zbog toga što se postupak nastavlja na Vrhovnome sudu.

Objavljujemo cijelo priopćenje Udruge Franak na temu koja je aktualna ovih dana i to zbog presude Visokog trgovačkoga suda u slučaju “franak”.

Na Županijskome sudu u Zadru potvrđena je pravomoćna presuda Općinskoga suda u Zadru na temelju koje banka mora vratiti dužniku tužitelju preplaćene kamate po CHF kreditu, i to nakon što je tužitelj konvertirao CHF kredit u euro na temelju tzv. zakona o konverziji. Zbog toga što se postupak nastavlja na Vrhovnome sudu, ne možemo dati detalje o strankama u postupku. Time je potvrđeno ono što Udruga Franak tvrdi već dvije godine:

„KONVERZIJOM CHF KREDITA NIJE UKINUTO PRAVO POTROŠAČA ZA OBEŠTEĆENJE ZBOG NEPOŠTENO UGOVORENIH ODREDABA U CHF KREDITU!“

To je upravo suprotno izjavama ministra financija nakon pravomoćne presude Visokoga trgovačkog suda, kojima on bezuspješno dezinformira javnost netočnim navodima i proizvoljnim tumačenjima koja nisu utemeljena niti na zakonima, niti na sudskoj praksi sudova u RH.

Osim spomenute presude, zadnjih mjeseci doneseno je još pet rješenja Županijskoga suda u Zagrebu te jedno rješenje Županijskoga suda u Rijeci, kojima se utvrđuje da se mora ponoviti postupak na prvome stupnju radi utvrđenja visine obeštećenja za potrošače koji su također konvertirali CHF kredite.

Temeljno što piše u svim tim presudama i rješenjima visokih sudova jest:

  1. Izvršenom konverzijom nisu sanirani razlozi za ništetnost ugovorene odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi.
  2. Prema odredbi članka 326. stavka 1. Zakona o obveznim odnosima, ništetan ugovor ili njegov dio ne postaje valjan onda kada uzrok ništetnosti naknadno nestane.
  3. Obnova je bez učinka, ako je prijašnja odredba bila ništetna.
  4. Tužitelji, bez obzira na aneks, imaju interes utvrđivati ništetnost ugovornih odredaba iz osnovnog ugovora.

Možemo već sada izjaviti da imamo zavidan broj sudskih odluka županijskih sudova kojima se nedvojbeno utvrđuje da dužnici koji su konvertirali svoje CHF kredite imaju pravo zahtijevati proglašenje ništetnosti ugovora odnosno pojedinih ugovornih odredaba, i da konverzija CHF kredita nije zapreka da sudovi utvrde ništetnost ugovora ili njegovih dijelova nakon što su pojedine odredbe koje su utvrđene ništetnima konvalidirane. Naime, ono što je ništetno ne vrijedi, a ono što ne vrijedi konvalidirati se ne može.

Ipak, konačnu odluku o svemu tome mora donijeti Vrhovni sud RH. U iščekivanju konačnih odluka Vrhovnoga suda o tim pitanjima, pozivamo sve potencijalne tužitelje, bilo da se radi o CHF, EURO ili KUNSKIM kreditima, da se jave Udruzi Franak radi utvrđivanja mogućnosti za tužbu, na e-mail: [email protected]

Ostavi komentar