Guverner HNB-a Boris Vujčić: Uvođenje eura ne znači gubitak ekonomske suverenosti

Boris Vujčić
Boris Vujčić

Ukupna zaduženost u devizama iznosi 500 milijardi kuna što je 150% hrvatskog bruto domaćeg proizvoda (BDP). To znači da je 67% kredita poduzeća, države i kućanstava vezano uz euro, kao i 75% domaće štednje.

Naglasio je to guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić u ponedjeljak, 3. prosinca, na predstavljanju ‘Strategije uvođenja eura’ na varaždinskom Fakultetu organizacije i informatike.

Kao najveća prednost uvođenja eura navodi se uklanjanje valutnog rizika.

– Zbog tereta otplate duga osuđeni smo voditi politiku stabilnog tečaja kune. Uvođenjem eura uklanja se rizik deprecijacije kune ( pad vrijednosti valute op.a.). Ekonomska sudbina malih zemalja je da vežu svoju valutu uz neku veću jer što ste manja zemlja imate manje mogućnosti za vođenje neovisne nacionalne politike. To čini i Hrvatska koja svoju valutu veže uz euro ili prije uz njemačku marku – rekao je Vujčić.

(vh)

Ostavi komentar