Nakon izlaska iz EU u Velikoj Britaniji ne vrijedi Europska kartica zdravstvenog osiguranja

Velika Britanija
Raspitajte se u najbližem uredu HZZO-a kako se zdravstveno osigurati, ako ćete putovati u Veliku Britaniju iduće godine.

Zbog izlaska Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije, od 1. siječnja 2021. godine u navedenoj državi više ne vrijedi Europska kartica zdravstvenog osiguranja izdana od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Stoga, osigurane osobe koje službeno ili privatno odlaze u Ujedinjenu Kraljevinu nakon navedenog datuma imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu na teret HZZO-a, ako je u HZZO-u prije njihova odlaska prijavljen boravak u inozemstvu te uplaćen poseban doprinos za slučaj korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu.

Pojedine kategorije osiguranih osoba, kao na primjer studenti ili izaslani radnici koji se već nalaze na studiju ili radu u Ujedinjenoj Kraljevini, a gdje nastavljaju svoj boravak iz istih razloga i nakon 1. siječnja 2021. godine, iznimno mogu i nadalje koristiti neodgodivu zdravstvenu zaštitu u jednakom opsegu kao i do sada. U tu svrhu HZZO će im, na njihov zahtjev, izdati poseban Certifikat koji će vrijediti samo u Ujedinjenoj Kraljevini i koristit će se umjesto Europske kartice zdravstvenog osiguranja.

Navedene osigurane osobe molimo da se, što je prije moguće, jave regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj i podnesu zahtjev za izdavanje spomenutog Certifikata. Studentima će se Certifikat izdati na razdoblje u kojemu imaju utvrđen status osigurane osobe HZZO-a temeljem studija u Ujedinjenoj Kraljevini, a izaslanim radnicima na razdoblje važenja potvrde A1. Za izdavanje istog Certifikata nije predviđeno plaćanje posebnog doprinosa za slučaj korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu.

Ostavi komentar