Mladenci, vjenčanje možete prijaviti putem e-Prijava

vjenčanje
Ilustracija

Sustav e-Građani koristi više od milijun građana kojima je uključenjem usluge e-Prijava vjenčanja na raspolaganju ukupno 74 e-usluga, objavilo je ministarstvo uprave.

Usluga je razvijena na temelju iskustva s prijavom usluge e-Novorođenče, pri čemu e-Prijava vjenčanja uključuje plaćanje upravnih pristojbi te je usluga putem sustava  sustav e-Pristojbe i koji  nudi različite mogućnosti plaćanja upravnih pristojbi.  Upravne pristojbe mogu se platiti karticom, metodom ‘slikaj i plati’, uplatnicom ili Internet bankarstvom.

Usluga e-Prijava vjenčanja u prvoj fazi omogućava mladencima, punoljetnim državljanima Republike Hrvatske, da prijave sklapanje braka u građanskom obliku u bilo kojoj službenoj prostoriji u Hrvatskoj 30 do 45 dana unaprijed, sve bez odlazaka u matični ured, putem Interneta.

Za prijavu na uslugu je potrebna vjerodajnica minimalno značajne razine sigurnosti ili razine 3, na primjer m/Token ili korištenje pristupnih podataka Internet bankarstva, uključenih u sustav e-Građani.

Nakon potvrde od strane ženika i nevjeste, prijava dolazi na odobrenje u nadležni matični ured prema odabranoj lokaciji sklapanja braka.

Matičar može prihvatiti zapisnik te dodatno omogućiti budućem bračnom paru da putem e-Pristojbi plati pristojbe potrebne za sastavljanje zapisnika i sam čin sklapanja braka. Ženik i nevjesta mogu pratiti status prijave u aplikaciji e-Prijava vjenčanja.

 

Ostavi komentar