Udruga Franak: Imamo presudne dokaze, svi ugovori o švicarcima apsolutno su ništetni

Udruga Franak
Ilustracija

Konverzija kredita u švicarcima nije zapreka za utvrđenje ništetnosti i svi CHF ugovori apsolutno su ništetni, poručili su jutros iz Udruge Franak.

Ništetnost ugovora o švicarskim francima unatoč provedenoj konverziji kredita uopće nije neriješeno pravno pitanje, a niz odluka Vrhovnog suda iz prethodnih godina već utvrđuje nedvojbeno sudsku praksu po pitanju konvalidacije ništetnih ugovora, tvrde u udruzi.

Poručili su kako su istraživanjem došli do presudnih dokaza o tome imaju li potrošači koji su konvertirali CHF kredite pravo na utvrđenje ništetnosti ugovora odnosno ugovornih odredaba, te imaju li potrošači koji su ugovarali CHF kredite pravo na utvrđenje ništetnosti ugovora o kreditu.

“Na temelju revizija koje smo pronašli i koje posjedujemo, možemo nedvojbeno zaključiti da je na oba pitanja odgovor potvrdan. To znači da konverzija CHF kredita nije zapreka za utvrđenje ništetnosti te da su svi CHF ugovori apsolutno ništetni”, poručili su u priopćenju.

“Revizijama Vrhovnoga suda RH 870/01, 899/06 te 1743/11 nedvojbeno se utvrđuje sljedeće: Pravna valjanost pravnog posla cijeni se prema propisima koji su bili na pravnoj snazi u vrijeme sklapanja ugovora. Vrhovni sud je, dakle, već svojom ustaljenom praksom zauzeo pravno stajalište i potvrdio odredbu članka 326. sadašnjega Zakona o obveznim odnosima kojom je propisano da: „Ništetan ugovor ne postaje valjan kad uzrok ništetnosti naknadno nestane“. Također Vrhovni sud jasno navodi kako: Ništetnost može biti otklonjena jedino i isključivo ako je zakonskom odredbom izričito propisana konvalidacija ništetnih pravnih poslova”, stoji između ostalog u priopćenju Udruge Franak.

Ukratko, navode iz udruge, Vrhovni sud je preinačio presudu Županijskoga suda u jednome predmetu kojom je odbijeno utvrđenje ništetnosti pravnoga posla zbog donošenja kasnijeg zakona, pa je Vrhovni sud utvrdio da pravni posao jest ništetan jer je bio ništetan od samog početka, i to prema zakonu koji je vrijedio na dan sklapanja pravnog posla. Tužitelj, koji je tražio da se pravni posao proglasi ništetnim, pozivao se na činjenicu da je pravni posao sklopljen protivno zakonu, dok se tuženik pozivao na činjenicu da je kasnije drugim zakonom navodno taj ništetni pravni posao konvalidirao u valjani pravni posao. Budući da u kasnijem zakonu nije izričito niti jednom odredbom tog zakona bilo propisano da konkretni ugovori tim novim zakonom postaju pravno valjani, Vrhovni sud RH je pravilno odlučio da onda takav pravni posao ne može konvalidirati te je on ništetan od početka, tvrdi Udruga Franak.

“Ako to prevedemo na slučaj franak, nedvojbeno možemo utvrditi da su svi ugovori u švicarskim francima ništetni sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obveznim odnosima koji su vrijedili na dan zaključenja tih ugovora (2004.-2008.) te da izmjene ZPK-a iz 2015. niti jednom svojom odredbom nisu propisivale da bi ništetni ugovori ili ništetne bitne ugovorne odredbe tih ugovora tim zakonom postale valjane”, kažu u Franku i dodaju:

“Nigdje se u ZPK-u iz 2015. niti jednom riječju ne spominje da bi ugovorne odredbe o VK CHF bile ništetne, da bi ugovorne odredbe o jednostrano promjenjivoj kamati bile ništetne te nigdje nije bilo propisano osnaženje tih ništetnih ugovornih odredaba. Štoviše, ZPK iz 2015. uopće nije svojim zakonskim odredbama izravno proveo konverziju kredita već je konverzija bila provedena sklapanjem dodataka ugovora o kreditima, koje su potrošači sklapali s bankama. Uostalom, u trenutku donošenja toga zakona još uvijek nije bilo niti sudski utvrđeno da su ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli CHF ništetne. Ukratko, tim zakonom nije propisana konvalidacija ništetnih ugovornih odredaba pa stoga niti ništetne ugovorne odredbe niti ugovori nisu postali valjanima”.

“Dalje, revizijom Vrhovnoga suda broj 556/10 utvrđuje se kako nagodbom nije moguće konvalidirati ništetan pravni posao, što je u skladu s člankom 158. Zakona o obveznim odnosima, dok je revizijom broj 1970/11 nedvojbeno utvrđeno da niti obnova ne može konvalidirati ništetan pravni posao što je u skladu s člankom 148. Zakona o obveznim odnosima. U skladu sa svime opisanim – konvalidacija ništetnih pravnih poslova, ugovora o kreditu u švicarskim francima, kao i ništetnih bitnih ugovornih odredaba o valutnoj klauzuli CHF i promjenjivoj kamatnoj stopi konverzijom CHF kredita nije nastupila, niti je mogla nastupiti, što je u skladu s pet revizija Vrhovnoga suda RH koje ovdje objašnjavamo”, poručuju.

Ostavi komentar