Mlade vozače, bicikliste i mnoge druge kače izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama

vožnja vozač auto
Ilustracija

U ponedjeljak, 1. siječnja 2018. godine stupila je na snagu većina izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Evo koje su glavne novosti.

Mladi vozači

Spomenutim izmjenama se redefinira pojam „mladi vozač“ na način da se prema Zakonu mladim vozačem smatra samo vozač motornog vozila u dobi od 15. do 24. godine života, koji posjeduje vozačku dozvolu izdanu na teritoriju RH, pri čemu je dakle naglasak na posjedovanju hrvatske vozačke dozvole. Prijašnja definicija nije pretpostavljala posjedovanje isključivo vozačke dozvole izdane u RH. Također su ukinute odredbe koje su propisivale da mladi vozači ne smiju upravljati vozilom na cesti brzinom većom od 80 km/h, zatim na brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila brzinom većom od 100 km/h, odnosno 120 km/h na autocesti. Navedenim izmjenama za mlade vozače ostaje na snazi samo odredba o apsolutnoj zabrani alkohola u krvi za vrijeme vožnje, dakle i s koncentracijama do 0,50 promila, te stroža pravila u slučaju prikupljanja negativnih prekršajnih bodova i poništenja vozačke dozvole.

Negativni prekršajni bodovi

Vozaču koji u razdoblju od dvije godine prikupi 12 negativnih prekršajnih bodova ukinuti će se i oduzeti vozačka dozvola, s tim da će vozač moći ponovno polagati vozački ispit nakon isteka roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja o ukidanju vozačke dozvole. Ukoliko se u spomenutom slučaju radi o mladom vozaču, njemu se vozačka dozvola oduzima i ukida nakon prikupljenih 9 negativnih prekršajnih bodova. Valja napomenuti da su s danom 1. 1. 2018. brisani svi „stari“ negativni prekršajni bodovi iz evidencije vozača, čime je onemogućeno korištenje starih bodova za izricanje mjere ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole, već se za izricanje te mjere ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole računaju isključivo bodovi prikupljeni nakon 1. 1. 2018.

Nova pravila za bicikliste

Izmijenjena je odredba kojom se sada propisuje obveza biciklista da za razliku od prije, sada moraju na svim cestama, neovisno o kategorizaciji ceste, noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Do sada je navedena obveza bila propisana samo za javne ceste, dakle za one koje su kategorizirane kao državne, županijske ili lokalne ceste, dok na ostalim, odnosno nerazvrstanim cestama ta obveza nije bila propisana.

Registracija vozila

 Ukinuta je obveza obavljanja tehničkih pregleda novih motornih i priključnih vozila koja se registriraju u RH, odnosno eliminiran je tzv. „nulti“ tehnički pregled.  Prvi tehnički pregled vozači su dužni obaviti nakon 24 mjeseca od registracije novih vozila, dok su produženje važenja prometne dozvole dužni obaviti nakon proteka roka od 12 mjeseci. Također, građani od 1. 1. 2018. sve poslove oko registracije vozila mogu obaviti na jednom mjestu, odnosno u stanicama za tehnički pregled vozila, te ne moraju više dolaziti na šaltere policije. Znači, svi poslovi oko registracije vozila preneseni su u stanice za tehničke preglede vozila, u kojima se sada može obaviti i odjava te promjena vlasništva vozila za koju više nije potrebno ovjeravati kupoprodajni ugovor kod javnog bilježnika. Također, prva registracija motornih vozila sada je moguća i u stanici za tehnički pregled vozila koja nema sjedište u registracijskom području vlasnika, a što do sada nije bio slučaj obzirom da se morala obavljati isključivo u mjestu prebivališta ili boravišta vlasnika vozila.

Izvanredni nadzorni zdravstveni pregledi vozača

Do sada je obveza podvrgavanja izvanrednom nadzornom zdravstvenom pregledu bila predviđena samo za vozače i instruktore vožnje kod kojih je utvrđen udio alkohola u krvi viši od 1,50 promila. Ovim izmjenama Zakona, osim navedenih vozača ta obveza predviđena je i za one vozače koji su najmanje tri puta unutar roka od tri godine pravomoćno kažnjeni za vožnju s bilo kojom nedopuštenom koncentracijom alkohola u krvi, dakle i s koncentracijama nižim od 1,51 promila. Također je dopunjena i odredba kojom se propisuje da se na zdravstveni pregled, osim kandidata za vozača, kako je bilo propisano prije, sada može uputiti i vozač kojemu je izdano uvjerenje da je duševno i tjelesno sposoban za upravljanje vozilima, a za kojeg se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga nije sposoban za vozača, na primjer zbog sinkope (iznenadni, prolazni gubitak svijesti).

Ostavi komentar