Dr. Petra Detoni, specijalist pedijatar i pedijatrijski kardiolog novi je član tima u Poliklinici Medikol

U pedijatrijskoj kardiološkoj ordinaciji Poliklinike Medikol u Čakovcu kardiološki pregled djeteta uključuje klinički pregled, EKG, UZV srca i Doppler te prema potrebi i 24-satno snimanje EKG-a i test opterećenja, tj. ergometriju

Odnedavno u Poliklinici Medikol u Čakovcu radi dr. Petra Detoni, specijalist pedijatar i pedijatrijski kardiolog. Kao novi član liječničkog tima u Poliklinici Medikol voditelj je pedijatrijske kardiološke ambulante u čakovečkoj podružnici.

Tijekom svog radnog iskustva u pedijatrijskoj kardiološkoj ambulanti pregledala je više od 12.000 kardioloških pregleda djece, od kojih gotovo svaki uključuje i UZV srca.

– Nakon što sam diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu zaposlila sam se u Općoj bolnici Varaždin. Tu sam radila zadnjih 15 godina na odjelu pedijatrije, kao odjelni liječnik te ujedno kao voditelj pedijatrijske kardiološke ambulante. Specijalizirala sam pedijatriju u varaždinskoj bolnici i u KBC Rebro u Zagrebu. Dio staža iz pedijatrijske kardiologije sam provela na edukaciji u RUSH University Hospital u Chicagu. Subspecijalizaciju iz dječje kardiologije završila sam u KBC Rebro. Zadnjih godinu dana radim i kao vanjski suradnik Službe za kardiologiju Klinike za pedijatriju UKC Ljubljana, u kategoriji pozvanih liječnika.

Svakodnevno surađujem s kolegama iz klinika u Zagrebu obzirom da je kod nekih pacijenata potrebna dodatna dijagnostika i liječenje koje se ne može provesti u manjem centru. Aktivno sudjelujem u domaćim i internacionalnim kongresima, uz kontinuiranu edukaciju i praćenju trendova u struci što je prijeko potrebno da se održi kvaliteta rada, kazala je u uvodu razgovora dr. Petra Detoni.

*Što je dječja kardiološka ordinacija?   

– Pedijatrijska kardiološka ordinacija je ordinacija u kojoj posebnu pažnju poklanjamo otkrivanju i liječenju bolesti srca i krvnih žila djece od rođenja do 18 godine života. Osim kliničkog pregleda, razgovora s roditeljima i djetetom, uzimanja detaljne anamneze, tj. podataka o razlogu dolaska i simptomima, u dječjoj kardiološkoj ordinaciji u mogućnosti ste djetetu  učiniti cjeloviti, neinvazivni dijagnostički algoritam srčane bolesti uključujući subspecijalistički pregled s ultrazvukom srca i Doppler UZV srca, ergometrijom te 24-satnim Holterom.

Otimalan nadzor kao i primjereno zbrinjavanje djece rođene s nekom od bolesti srca značajno poboljšavaju preživljavanje i kvalitetu života takve djece.

*Koji je najčešći  razlog upućivanja djece na pregled liječniku specijalisti pedijatrijske kardiologije?

– Najčešći razlog upućivanja djece na pregled kardiologu je šum na srcu. Osim šuma, tu je osjećaj lupanja srca ili osjećaj nepravilnog srčanog rada, zatim bol u prsima u mirovanju i kod tjelesnog napora, gubitak svijesti – nesvjestice, plavljenje usana – cijanoza, zamaranje kod tjelesne aktivnosti, povišen krvni tlak, srčana bolest u obitelji, a kod manje djece česti razlog je i nenapredovanje na tjelesnoj težini. Također, u kardiološku ambulantu se često upućuju i djeca sportaši na pregled, uglavnom upućeni nakon pregleda u klubovima ili od strane nadležnih liječnika ako za to postoji razlog.

*Koji su uzroci šuma na srcu?

– Uzroci šuma na srcu mogu biti organski, što znači da je u podlozi šuma strukturna srčana greška koja može biti prirođena i stečena. Najveći broj djece sa šumom na srcu je potpuno zdrav, pogotovo ako nema simptoma srčane naravi, tada se radi o bezazlenom srčanom šumu. No, pošto je šum na srcu ujedno i najčešći simptom srčane greške, teško je naći roditelja, a i liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji se ne zabrine kad se djetetu otkrije šum na srcu. Iz tog razloga potrebno je učiniti cjelokupnu dijagnostičku obradu da se definira porijeklo šuma.

*Koja je učestalost prirođenih srčanih grešaka?

– Prirođene srčane greške se javljaju u incidenciji od oko 0,8%, što bi značilo približno 8 novih slučajeva godišnje na 1000 poroda u nekoj regiji. Taj se broj ne čini jako velik, a nisu niti sve srčane greške teške i vitalno opasne. No, postoje i vrlo ozbiljne srčane anomalije kod kojih je jako važno pravodobno postaviti dijagnozu da bi se dijete što prije moglo početi liječiti. Iz tog je razloga važno dijete uputiti na kardiološku obradu na vrijeme.

*Ako srčana bolest nije prirođena, kako mogu roditelji posumnjati da dijete ima srčani problem?

– Neke prirođene srčane greške se otkriju tek kod veće djece, jer u mlađoj dobi djeca nemaju nikakvih simptoma, a tijekom sistematskih pregleda se takvi pacijenti nerijetko propuste, jer nemaju jasan šum na srcu ili neki drugi znak koji bi upućivao da je dijete bolesno. Najčešće se otkrivaju slučajno, kad se djeci snima EKG, npr. prije operativnih zahvata ili preventivnih pregleda za sport, ili im se dijagnosticira povišeni krvni tlak koji također može biti znak nekih prirođenih srčanih anomalija.

Stečene srčane bolesti su u dječjoj dobi puno rjeđe nego prirođene. Simptomi su obično slični kao i kod prirođenih srčanih grešaka. Roditelji mogu posumnjati da dijete ima srčanu bolest u slučaju pojačanog zamaranja kod napora, sklonosti infekcijama, ako dijete ima nesvjestice, visoki krvni tlak, žali se na lupanje srca, ako ima plavljenje kože – cijanozu, bljedilo, ako otiče ili teško diše.

*Kakva je uloga kardiološkog pregleda liječnika specijaliste pedijatrijske kardiologije kod djece sportaša?

– Sport traži određen povećan fizički napor koji ne može podnijeti svako srce. Je li dječje srce u mogućnosti izdržati taj izvanredan fizički napor, smeta li nešto njegovoj učinkovitosti postizanja boljih rezultata na sportskom terenu, odgovor daje kardiološki pregled, odnosno kardiološka obrada.

*Koju dijagnostiku i zdravstvenu uslugu pacijenti mogu dobiti u Vašoj ordinaciji?

– U pedijatrijskoj kardiološkoj ordinaciji Poliklinike Medikol u Čakovcu kardiološki pregled djeteta uključuje klinički pregled, EKG, UZV srca i Doppler te prema potrebi 24-satno snimanje EKG-a i test opterećenja, tj. ergometriju. Na temelju podataka i nalaza dobivenih u inicijalnom pregledu određuje se potreba daljnje dijagnostike. Osim uobičajenih razloga za kardiološki pregled radimo i kardiološku obradu u sklopu preventivnih pregleda za sport. Obzirom da je danas sve više djece aktivno trenira neki od sportova te da su treninzi sve naporniji, preventivni pregledi sportaša koji uključuju UZV srca, EKG i test opterećenja su sve češće traženi i od strane roditelja i strane liječnika, pogotovo ako postoji sumnja da se kod djeteta u tjelesnom opterećenju javlja neki od simptoma srčane naravi. Također, postoje bolesti i stanja koje se pokažu tek tijekom vježbanja, a mogu ostati skrivene u mirovanju, te je i to jedan važan razlog za preventivne preglede u sportu.

Sve informacije i narudžbe u Poliklinici Medikol osobno, na tel. 040/638 500 ili na besplatni info telefon 0800 78 78 svaki radni dan od 7 – 20h

Ostavi komentar