Učenici pomažu znanstvenicima u prikupljanju podataka vezanih uz klimatske promjene

Globe program
Učenici pomažu znanstveniciam prikupljait podatke

Rijeko imamo prilike čuti za terensku nastavu. Biljana Forgač, voditeljica MŽSV GLOBE programa upoznala nas je s time što se radi na terenskoj nastavi u sklopu i edukativno istraživačke akcije GLOBE škola Međimurske i Varaždinske županije.

Globovci su naučili karakteristike šumskog pokrova, odredili dominaciju hrasta lužnjaka, autohtone vrste i bijelog bora. Nakon kratkog predavanja GLOBE voditeljice Biljane Forgač, istražili su i kartirali površinski pokrov uz pomoć voditeljice Marine Ostrugnjaj. Klinometrom su izmjerili visinu stabala i prsni promjer. Izmjerene podatke poslati će u bazu GLOBE programa  (Boulder, Colorado, USA) te ih komparirati sa satelitskim snimkama i podacima. Na ovaj način znanstvenici svijeta dolaze do lokalnih podataka koje im šalju učenici, a vrijednost podataka je neprocjenjiva jer ih koriste za globalno opažanje i promjene klimatskih uvjeta na Zemlji.

U završnom dijelu terenske nastave upravitelj Šumarije Čakovec, Benjamin Horvat prezentirao je praktičnu sadnju mladica i oduševljenim globovcima naglasio važnost obnove i čuvanja naših šuma.

Aktualnom pridruživanju akcije Posadi drvo Globovci su završili terensku nastavu i svoja istraživanja i dojmove prezentirati će u svojim školama i lokalnoj zajednici.

 

Ostavi komentar