FOTO: PODTURENČANI zasukali rukave i očistili svoj kraj od smeća!

Podturenčani su uključili u akciju čišćenja okoliša i sakupljanja starog tekstila koja se organizirala u sklopu projekta Izobrazbe i edukacije, a organizirao ju je PRE-KOM u suradnji sa 13 JLS u kojima djeluje.

Čistilo se na četiri lokacije:

1. PODTUREN: Od nogometnog igrališta do šume po beličkom putu
2. Uz cestu prema Ferketincu s desne strane
3. Sivička šuma
4. Uz nasip od Novakovca do Ferketinca

Bravo za sve sudionike! 

Ostavi komentar