Več je pedeset dni minulo kak sam ne videl konobarico

Zebre što god toga korona virosa šteri je pokoril celoga sveta hititi v drugi plan, očem reči, v drugo ligo, ali precedniko Zokijo je to uspelo. Dok ga je karta krenula unda je sam igral dale, kak i Haso. Nejpredi mo je jezik bil prefleten v Jasenovco gde se je reshitaval z spomen – pločom poginolih HOS – branitelov, a sam par dni posle so mo v Okučanima, na 25. obletnici Bljeska, smetali te isti HOS – braniteli ali oni šteri so preživeli jerbo so meli svoje majce oblečene. A te dečki, te naši braniteli so došli v Okučane v onim istim majcama v šterima so se borili 1995. leta i v šterima so natirali četnike za Beograd i to brez povratne karte. Ak so majce bile vredo i ak se nišči, osim četnikov, ne bunil 1995. leta kaj se je unda ve mel što buniti protiv borbenih majci. I neje se nišči bunil, nišči osim Zokija. Došel je, pogledal je, nekaj je zgombal i odišel, ali prema Zagrebo. Ne znati zakaj nas Zoki pak sortera na Hrvate, ustaše, partizane oliti antifašiste. Ve je jeno vreme bil mir, a čim je Zoki prijel cugle vlasti vu svoje roke pak je se počelo znova. Zakaj nas Zoki tira nazaj v 1941. – 45. mesto kaj bi se spominali o 1991. – 1995. gda smo pretirali jugosoldatesko i četnike i počeli živeti v Lepoj našoj štero smo čakali od stoletja sedmog? Zakaj to – to te ja pitam???

Zmislim se kak denes, makar je to bilo pred 6-7 let vu Vukovaro dok je Zoki bil premijer, a Ivo Jusupovičov precednik države da so ne mogli stati prek lampašov, šteri so bili po cesti vužgani i rezmetani, kaj bi se bili uključili v kolono sječanja. Nekak sam si gruntal da so te podjele na leve i desne, na ustaše i partizane zanavek za nami, ali kuliko vidimo pak so došle vum z ormarov ili pak z ropotarnici povjesti. Kak mi moremo iti napre ak furt vlečemo vum z romarov stare kosti, stare stvari, stare obleke i stare šege.

Dok je Zoki zletel v Jasenovco, a mam posle i v Okučanima mam so stali na jegovo strano i počeli ga braniti levi novinari, levi povjesničari i levi političari i sima so nam govorili kak je Zoki ne nikaj kriv i neje nikaj nampak napravil i neje on tak mislil kak je to zišlo. Imajo praf, neje mislil! A kaj ga unda branijo ak je ne nikaj kriv?

Zoki je precednik Lepe naše i kak takši mora se navek kredno ponašati (kaj mo ruon nejde navek od roke), a i kredno oblačiti. Zakaj to velim? Videl sam ga v Jasenovco kak je mel premaloga rekleca pak mo je prvi zgornji gomb bil preveč napeti kaj se jenomo precedniko ne šika. Kak vidimo nabral je dosti kil i lepo se je zaokružil otkak je došel na državno košto i na državne jasle, ali si nekaj gruntam da ga ne plačamo ruon tak slabo kaj nej mel peneze za novoga anjcuga, novo opravo štera bi bila tak velika kaj bi Zoki v njoj kredno zgledal. Nesam uspel videti je li je v Okučanima bil kredneše oblečeni jerbo je tam preveč kratko bil!

Nekaj si gruntam da bi mogli ostajti na miro te pozdrav HOS-ovih branitelov ZDS i črez kratko vreme bi sve došlo na svoje i več nej nikoga pehal v oči ili pak vu vuha. Verjem da se zmislite kak se je negda ne smela popevati Vila Velebita, a niti pak Ban Jelačič, a ve dok jiv nišči ne brani več nišči niti ne popevle.

Najgerek sam, jako sam najgerek kak bode itak to se zišlo 25. majuša v Kumrovco dok tua dohajao ovi šteri nebrejo zabiti ljubičico belo, još navek živijo v Jugi i tam mašejo z starom jugo zastavom i reshitavlejo se z zvezdaj petokrakaj? Kaj bode precednik Zoki tam napravil? Je li bode i odnod odišel dok bode spazil petokrako štero so nosili četniki vu Vukovaro, Škabrnji, Lipiko, Okučanima, Knino….? Najgerek sam je li HOS-ov ZDS vekše zlo od četjničke zvezde petokrake?

Ne znati što je itak toga korona virosa nazval COVID-19? Pak te viros se je bar prinas v Lepoj našoj moral zvati COVID-25 jerbo je prinas pdv ne 19 nek 25 procentov, a viros je nejbole napal poreza, očem reči, državno kaso štera se skorom pol puni od pedevea.

Čuj, Jožek, jega kaj lepšega od kriglina mrzle pive posle napornoga dela?

Jega, jega pajdašek, kriglin pive brez ikšega dela!

Minuli tjeden so počeli delati štacuni, a of tjeden je počel delati javni prevoz, javni parking i javne garaže. Moži šteri so bili v karanteni skorom dva mesece na se strane spituvlejo, ali stiha kaj žene nek zazvedile, da bodo počele delati javne hiže? Minister Božinovič furt odgađa otpiranje krčmi, saki den pripoveda kak da se to bode pripetilo zutra, a mi moški saki den dohajamo i čakamo kaj se nej pripetilo kaj bi se krčma otprla brez nas. Prekfčera se je spunilo pedeset tožnih dnevov kak sam ne videl konobarico. Po noči več senjam kak mi nosi rosnate krigline z pivaj kak na švapskomo Oktoberfesto. I ne sam to, po pameti se mi mota jena napeta ritica, a kaj nem zizeke i resporka spominjal. Kaj si ne bodete nekaj krivo pregruntali, konobarica je na drugomo mesti, a žeja je ono kaj nas vleče z doma. Pijačo z pajdašijom nam je do ve nišči ne zel, pak ne verjem da bode to i korona uspela. No, najte me nikaj gledati, pak razmaka bodemo držali, ali ne od kriglina i konobarice!!?

Morem vam reči da se protiv našega državnoga Antikorona stožera bunijo šoferi i mladi ljudi z mešani vezi. Šoferi se bunijo kaj saki pot dok dojdejo dimo morajo ostati v izolaciji i nesmejo se pariti z svojimi familijami. Šofer dojde dimo i z ženom i decom se spomina prek zaprtoga obloka, a ak mo dojde želja za ženom more jo gledati črez ključenico dok se tošera, ali vrag dojde po svoje ak mo telo oče još nekaj, očem reči, i ono kaj mo oči vidijo. Znate več na kaj to dojde, mora čovek zeti stvar vu svoje roke ak neče kaj ga Stožer nekam drugam otpela v izolacijo. Ruon tak si nikaj nebrejo pomoči dečki i puce šteri so se zagledali, a stanuvlejo v drugaj županijaj. Oni kaj so još na vugledima, držanjima za roke ili pak kušlecima te još morejo nekak zdržati, ali ovi šteri so odišli malo dale, očem reči, malo globleše tema je teško zdržati. Znate kak je to do se moško telo navči na žensko i obratno unda je teško postiti. Ovi kaj se jim županije naslajajo jena na drugo te se morejo najti v grmjo ili pak v škarpi na meji, ali ak je to malo dale unda jim nebremo pomoči. Zval sam ministra Beroša i rekel je da bode odobril mladima kaj se bodo drugi tjeden zišli, ali bodo morali držati razmaka ili pak bodo moški to delali z mađarske strane i to brez kušlecov kaj nej što komo kihnol v lice. A si znamo da je po naputko Stožera kihanje zabranjeno dok se korona viros ne iseli z Lepe naše.

Spominajo se Štef i Bara v karanteni. Pita Bara: – Čuj, Štef, a da ti kaniš prestati piti? Štef je mam otpovedal: – Gleč, Bara, ovi dva tjedni pred nami bodo ključni!

Znova so otprte i cirkve, znova se služijo i meše za se one šteri očejo dojti i šteri nucajo cirkve. Ne bodete veruvali, ali nejbole se za vernike brigajo (je li držijo razmake i je li nosijo maske) oni šteri so nigdar ne bili v cirkvi, a niti pak ne vupajo blizo kaj jim nej nešteni črep z krova opal na glavo. A ljudi v cirkvi se molijo Božeko kak za sebe tak i za svoje i pazijo jeni na druge. Ne tak kak pre brijačo ili pak frizerki, ali pazijo, maske so na gopcima, a rukavice na rokama!

Splaneral sam v karanteni skalerati 10 kil. I uspel sam, sam mi je još 15 kil ostalo!

Jedini kaj so skalerali (osim mene) v karanteni so policaji. I to čakoski policaji, ali ne si nek sam oni šteri so ležali v Martanaj vu vulici Jožeka (mojega imejaka) Bedekoviča polek zabavišta. Zdavnja so te policaje tam deti spat sam so to bili nejdebleši policaji štere so čakoski gracki oci uspeli najti v Lepoj našoj tak da se je z autom bilo teško prek jiv prepelati. Sam dragi Božek kaj je došla tua korona, a žnjom i karantena tak kaj so te policaji skalerali pak si več nišči ne bode tam mogel spotrti auta. Što si je spotral spotral si je, a ve je tomo „luksuzo“ došel kraj!

Ostavi komentar