Proračun Murskog Središća za iduću godinu težak je 28,7 milijuna kuna

gradska uprava Mursko Središće
Gradska vijećnica do daljnjega ostaje prazna, zbog online sjednica.

Gradsko vijeće Mursko Središće zbog opasnosti od zaraze virusom COVID 19 održano je  elektroničkim  putem. Digitalnoj sjednici od petnaest vijećnika pristupilo je njih trinaest. U nastavku donosimo najvažnije odluke iz priopćenja Grada poslanog nakon sjednice. Apsolutnom većinom glasova,  donesen je proračun Grada za iduću godinu koji iznosi 28.701.000 kuna. Značajnije stavke su: učešće grada u projektu aglomeracija 2,5 milijuna kuna, sanacija prometnica nakon aglomeracije jedan milijun kuna za ulicu Matije Gupca osigurano je u proračunu za 2020. godinu 3,5 milijuna kuna, a obzirom što neće biti realizacije u 2020.g ta stavka će se prenijeti u 2021.godinu, za provođenje demografskih mjera 2.862.000 kuna, energetsku obnovu sportske dvorane 2.815.000 kuna, ulaganje u gradski stadion 1,8 milijuna kuna, kapitalne i tekuće donacije udrugama 1.021.000 kuna, EU projekti 2.280.000 kuna, ulaganje u Etno kuću 368 tisuća kuna, vatrogastvo 468 tisuća kuna, održavanje javnih površina 1.522.700 kuna, sanacija nerazvrstanih cesta 230 tisuća kuna, postavljanje uzdignutih ploha za smirivanje prometa po svim naseljima 70 tisuća kuna, socijalni program 500 tisuća kuna, uređenje poučne staze Mura 70.000 kuna, ulaganje u društveni dom u Hlapičini 470 tisuća kuna, ulaganje u društveni dom u Križovcu 30.000 kuna, uređenje Školske ulice u Peklenici 70.000 tisuća kuna, asfaltiranje odbojkaškog igrališta 50.000kuna, asfaltiranje ulice u Štrukovcu 120.000 kuna.

Smanjena cijena za Montessori program

Na 20. sjednici Gradskog vijeća usvojena je ekonomska cijena boravka djece u Montessori skupini u iznosu od 1.942,65 kuna. Uzimajući u obzir pandemiju Covid-19 i njezin utjecaj na ekonomske prilike i standard građana gradonačelnik je uputio dopis Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak kako bi se cijena revidirala i time rasteretili roditelji koji se odluče za predškolski odgoj prema Montessori programu. Ekonomska cijena Montessori programa smanjena je na iznos od 1502 kuna.

Oslobođenja za ugostitelje

Zbog istih razloga Grad Mursko Središće u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine neće naplaćivati porez na potrošnju i porez na korištenje javnih površina u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa. Do 30. lipnja 2021. godine oslobađa od plaćanja komunalne naknade sve obveznike komunalne naknade za poslovni prostor u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Poticaji za veći stan ili kuću

Izmjene Odluke o mjerama poticanja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće prihvaćen je jednoglasno. Time će se omogućiti podnositeljima prijave za dodjelu poticaja koji imaju jedan stan ili kuću, a imaju potrebu za kupnju većeg stana ili kuće pravo na ostvarivanje poticaja. Korisnik poticaja dužan je u roku od 2 godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli poticaja Gradu Mursko Središće dostaviti dokaz o prodaji stana ili kuće koju ima u vlasništvu u trenutku sklapanja ugovora.

Siniša Golub, osoba godine

Gradsko vijeće je većinom glasova prihvatilo da se nagrada za osobu godine dodijeli Siniši Golubu, ravnatelju Međimurske prirode. Siniša Golub i stručni suradnici Međimurske prirode, Javne ustanove za zaštitu prirode zaslužni su za osmišljavanje projekta Centar za posjetitelje Med dvemi vodami vrijednog 12 milijuna kuna koji se nalazi u naselju Križovec. Međimurska priroda također aktivno sudjeluje u projektu spajanje šetnice uz rijeku Muru sa poučnom stazom Svetomartinska Mura. Međimurski okolišni aktivist, publicist i pokretač brojnih projekata u zaštiti prirode i okoliša. Siniša Golub je iznimno aktivan u svim projektima koji prikazuju prirodne vrednote Grada Mursko Središće, ali i Međimurske županije.

Mladen Ignac i Marta Novak, sportaši godine

Za sportaša godine prihvaćen je Mladen Ignac iz Murskog Središća, za sportašicu godine Marta Novak iz Križovca, a za momčad godine u natjecateljskoj kategoriji Odbojkaški klub Plavi Peklenica – ženska ekipa. Za rekreativca godine prihvaćen je Damir Šimunić iz Murskog Središća, za rekreativku godine Vera Trupković iz Murskog Središća, a za rekreacijsku momčad godine Nogometni klub Mura Hlapičina – ekipa Veterana.

 

Ostavi komentar