MURSKO SREDIŠĆE: Obavijest udrugama vezano uz potpisivanje ugovora!

Na 82. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće koja se je održala u utorak, 31. ožujka 2020. godine, doneseni je zaključak vezan uz način potpisivanja i dostave ugovora o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje su se prijavile na Javni poziv Grada Mursko Središće za njihove programe/projekte/manifestacije.

Za pripremu navedenih ugovora zadani je rok od sedam dana te su za isto zaduženi pročelnik Jedistvenog upravnog odjela, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol i voditelj Odsjeka za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb. Ugovori će se pripremiti poštujući Zaključak kolegija gradonačelnika sa prošle sjednice koji glasi:

U proračunu Grada Mursko Središće će se umanjiti rashodi koji nisu nužni za redovito poslovanje, kao što su troškovi manifestacija, dotacija ustanovama i neprofitnim organizacijama koje u ovom razdoblju neće provoditi nikakve aktivnosti ili će ih provoditi u ograničenom opsegu. Stoga će se manifestacije (npr. 1. Maj, Dan Grada, Ljeto uz Muru) svesti na mjeru prilagođenu postojećoj situaciji, odnosno u ovom trenutku sve navedene manifestacije se obustavljaju, a ako dođe do promjene situacije vezano uz COVID-19 i budu se održale, održat će se u znatno manjem obimu od planiranog, što znači da će visina dotacija za udruge biti prilagođena mogućnostima proračuna Grada Mursko Središće i njihovim smanjenim aktivnostima te samim time i manjih potreba.

Grad Mursko Središće će zatim ugovore putem poštanskih usluga dostaviti udrugama na njihove adrese. Molimo predsjednike udruga da po primitku Ugovora isti potpišu i ovjere štambiljom te dostave Gradu Mursko Središće na način da se na ulazu Gradske uprave pozvoni, a dežurni djelatnik će ugovor preuzeti.

Ljubazno molimo predsjednike udruga za ažurnost kako bi se temeljem potpisanih ugovora dio financijskih sredstava u što kraćem roku mogao isplatiti udrugama, izvijestili su iz Grada Mursko Središće.

Ostavi komentar