Država bi darovala zemljište u Kuršancu, ako im Čakovec otpiše dug od 1,5 milijuna kuna!

čk vijeće
Sjednica vijeća Grada Čakovca

Gradski vijećnici prihvatili su predloženu odluku da Grad Čakovec odbije  da država daruje  Čakovcu zemljište u romskom naselju Kuršanec na kojemu se nalaze nelagalizirane kuće, u zamjenu za dug Gradu u iznosu od 1,5 milijuna kuna.

Složili su se da to ne bi bilo darovanje, nego otkup zemljišta. Država je ponudila to zemljište kao dar Gradu Čakovcu, ali pod uvjetom da se Čakovec odrekne potraživanja koje im  duguje od prodaje bivših društvenih stanova.

Grad Čakovec državi nije zatvorio vrata. Nudi mogućnsot, da Gradu ustupi samo koridore za infrastrukuru na dijelu zemljišta u romskom naselju Kuršanec ili da im da  suglasnost da na tim koridorima Grad može pokrenuti izgradnju komunalne infrastrukture i uređenje cesta. U tom slučaju bi državno zemljište ostalo državno vlasništvo, a ona bi i dalje imala obvezu Gradu vratiti dug.

Ostavi komentar