Čakovečki mlinovi započeli otkup bundevskih koštica, isplata u roku od 2 dana

Kreće otkup koštica

Čakovečki mlinovi iz Čakovca dali su obavijest o uvjetima otkupa i otkupnoj cijeni bundevskih koštica u kojoj stoji:

“Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1, otkupljivati će (podrazumijeva se kupnja i/ili prijem na polog) bundevske koštice roda 2019. godine od 14.10.2019. na otkupnom mjestu Uljare Čakovečkih mlinova, Čakovec, Zagrebačka 91 (mjesto isporuke) pod slijedećim uvjetima, a koji se smatraju dogovorom između otkupljivača i vlasnika bundevskih koštica, odnosno Pisanom ponudom ugovora o isporuci:

– BUNDEVSKA KOŠTICA GOLICA 16,00 kn/kg
– BUNDEVSKA KOŠTICA U LJUSCI 9,00 kn/kg

Otkupljuju se zdrave, očišćene koštice golice i koštice u ljusci u rasutom stanju, a ne otkupljuju se koštice:
– koje sadrže žive skladišne štetnike ili njihove dijelove
– koje se dopreme u onečišćenoj ambalaži ili na drugi način neprimjerenoj za čuvanje hrane
– koje se dopreme u ambalaži u kojoj je prethodno čuvana hrana koja može izazvati alergije ili intolerancije kod konzumenata
– u kojima se utvrdi prisutnost metala, stakla, kamenčića ili drugih nečistoća koje ne potječu od bundeve
– koje potječu od biljke koja je genetski modificirana
– sa sadržajem pesticida, teških metala i mikotoksina iznad zakonom propoisanih granica
– sa sadržajem vlage iznad 10%
– sa sadržajem slobodnih masnih kiselina iznad 1,5%
– ukupnim sadržajem primjesa iznad 1%

Stranka je dužna pratiti vaganje i određivanje kvalitete dopremljene sirovine na otkupnom mjestu. Naknadne reklamacije se neće uvažavati. Svojim potpisom na otkupnom bloku poljoprivredni proizvođač je suglasan s utvrđenom količinom kao i svim ostalim odredbama ovih uvjeta otkupa, a koji uvjeti se prilažu otkupnom bloku.

Navedeni uvjeti otkupa važe do kraja kolovoza 2020. godine ili do eventualnog popunjenja skladišnih kapaciteta ili do eventualne izmjene ove pisane ponude.

U slučaju da se kvaliteta ne može utvrditi na otkupnom mjestu, reprezentativni uzorak se šalje u laboratorij Čakovečkih mlinova na davanje konačnog mišljenja o prihvaćanju robe.
Poljoprivredna gospodarstva koja imaju status poreznog obveznika po PDV-u obvezni su predočiti potvrdu porezne uprave kojom je taj status utvrđen. Njima će se za 1 kg koštica platiti utvrđena cijena uvećana za PDV na njihov račun, a temeljem ispostavljenog računa.

Novac za otkupljene bundevske koštice će se isplaćivati u roku 2 radna dana od dana predaje koštica na račun u banci (ili po dostavi računa za predane koštice). Kako bi se isplata mogla realizirati, prodavatelj je obvezan predočiti ili dostaviti IBAN broj svog računa u poslovnoj banci.

Osobni podaci vlasnika žitarica koriste se isključivo u svrhu izvršenja obveza Čakovečkih mlinova d.d. prema istima, a koje obveze proizlaze iz ovih Uvjeta.

Gore navedeni uvjeti vrijede samo za prijem na prijemnom mjestu Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec, Zagrebačka 91 (mjesto isporuke). Ovi uvjeti su javno objavljeni na prijemnom mjestu te internetskim stranicama Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec”.

Ostavi komentar