Međimurski nogometni savez: Pozivamo sve klubove na razboritost i poštivanje zakona

Damir Dominić, dopredsjednik MNS

Međimurski nogometni savez šalje dopis koji u nastavku objavljujemo u cijelosti.

Međimurski nogometni savez poziva sve klubove i udruge  koji su dio ove organizacije te žele i dalje biti dio Međimurskog nogometnog saveza te Hrvatskog nogometnog saveza na poštivanje zakonitosti, legalistički pristup u donošenju odluka te u krajnjoj liniji poštivanje odredbi i smjernica nadležnih institucija i Hrvatskog nogometnog saveza.

Sa mail adrese [email protected] poslani su u četvrtak 28. listopada, dokumenti koji se odnose na kandidaturu i podršku kandidaturi za predsjednika Međimurskog nogometnog saveza, a za Skupštinu koju je nelegalno sazvala skupina klubova za 19. studeni. Želimo napomenuti da Međimurski nogometni savez ima svoju mail adresu te svoje službeno glasilo (Gool), u kojem redovito objavljuje, sve što je potrebno za funkcioniranje Međimurskog nogometnog saveza. Također, poslani su obrasci sa grbom, tj. logom i podacima Međimurskog nogometnog saveza, što je vidljivo i iz činjenice da je mail poslan sa novo uspostavljene adrese, a na obrascima su navedeni službeni kontakt podaci Međimurskog nogometnog saveza. Da Međimurski nogometni savez ne želi poštivati volju klubova, ne bi sazivao izvanrednu Izbornu Skupštinu za 30.11.2021.

Međutim, nikome nije u interesu ići u borbu sa klubovima, jer Savez bi trebao biti, a oduvijek i je servis i pomoć klubovima. Ali, dopustiti nekolicini predsjednika klubova, da „kaubojskim“ načinom žele „zavladati“ Savezom, bilo bi suludo i protivno svemu onome što govore nadležne institucije i Hrvatski nogometni savez. Na sve one telefonske  pritiske prema klubovima, koji su uslijedili nakon niza obećanja, nadovezali su se sada i pritisci na djelatnike Saveza koje se poziva da odaberu stranu. STRANE NEMA, STRANA JE SAMO MEĐIMURSKI NOGOMET. I poštivanje svih zakona, procedura koje donosi Hrvatski nogometni savez.

Pozivamo međimurske nogometne klubove na razboritost, nemojte se dati zavesti obećanjima, nemojte se dati zastrašiti pritiscima te 30.11. na legalno sazvanoj izvanrednoj izbornoj Skupštini od strane MNS-a izrazite svoje mišljenje.

Međimurski nogometni Savez

Damir Dominić

dopredsjednik MNS-a

Ostavi komentar