Doktori koji rade ovu subotu!

Čakovec

dr. Amila Janković, A. K. Miošića 3, tel. 040/396-310

dr. Martina Novak, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-306

dr. Anja Vurušić, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/311-915

dr. Kristina Poljski, I. G. Kovačića 1e, tel. 040/311-916

dr. Sara Bobek, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-304

 

Goričan

dr. David Skandul, Školska 16a, tel. 040/601-162

 

Mursko Središće

dr. Biserka Goričanec, V. Nazora 19, tel. 040/543-689

 

Nedelišće

dr. Anita Marinović, M. Tita 1, tel. 040/821-803

 

Orehovica

dr. Petra Pongrac, Nikole Tesle 23, tel: 040/635-130

 

Prelog

dr. Diana Krešić, Kralja P. Krešimira IV 7, tel. 040/646-856

 

Sveta Marija

dr. Kristina Hutinec – zamjena: dr. Marko Šrajbek

P. Miškine 1, tel. 040/660-103

 

Štrigova

dr. Grga Šarić, Štrigova 87, tel. 040/851-010

 

ORDINACIJA POSEBNOG DEŽURSTVA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e, Čakovec, prema rasporedu: subotom od 15:00 sati do 20:00 sati, a nedjeljom, blagdanom i praznikom od 08:00 sati do 20:00 sati. Također je obavezno svoj dolazak najaviti telefonom: 040/372-301.

 

DEŽURNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE radi nedjeljom, praznikom i blagdanom od 08:00 sati do 18:00 sati, na adresi: Dom zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1E (2. kat). Obavezno je prije dolaska telefonski se čuti s dežurnim liječnikom dentalne medicine na broj telefona: 040/372-311