Donosimo popis dežurnih liječnika za ovaj vikend!

DEŽURNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE radi nedjeljom, praznikom i blagdanom od 08:00 sati do 18:00 sati, na adresi: Dom zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1E (2. kat)

Obavezno je prije dolaska telefonski se čuti s dežurnim liječnikom dentalne medicine na broj telefona: 040/372-311

ORDINACIJA POSEBNOG DEŽURSTVA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e, Čakovec, prema rasporedu: subotom od 15:00 sati do 20:00 sati, a nedjeljom, blagdanom i praznikom od 08:00 sati do 20:00 sati.

Također je obavezno svoj dolazak najaviti telefonom: 040/372-301.

DOKTORI KOJI RADE OVU SUBOTU 25.3.

Belica

dr. Iva Trstenjak, K. Tomislava 118, tel. 040/845-230

Čakovec

dr. Amila Janković, A. K. Miošića 3, tel. 040/396-310

dr. Božidar Poljak, I. G. Kovačića 1e, tel. 040/372-304

dr. Anja Vurušić, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/311-915

dr. Martina Novak, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-306

dr. Kristina Poljski, I. G. Kovačića 1e, tel. 040/311-916

Donja Dubrava

dr. Anja Vidović, Trg Republike 1, tel. 040/688-914

Goričan

TIM BEZ NOSITELJA – Školska 16a, tel. 040/601-162

Macinec

dr. Amela Srša – ZAMJENA: dr. Dragana Marušić Momčilović

G. Mihaljevec 74, tel. 040/899-207

Mursko Središće

dr. Biserka Goričanec, V. Nazora 19, tel. 040/543-689

Nedelišće

dr. Anita Marinović, M. Tita 1, tel. 040/821-803

Prelog

dr. Lidija Vidović Zvonar, K. P. Krešimira IV 7, tel. 040/646-860