Donosimo popis dežurnih liječnika za ovaj vikend!

DEŽURNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE radi nedjeljom, praznikom i blagdanom od 08:00 sati do 18:00 sati, na adresi: Dom zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1E (2. kat)

Obavezno je prije dolaska telefonski se čuti s dežurnim liječnikom dentalne medicine na broj telefona: 040/372-311

ORDINACIJA POSEBNOG DEŽURSTVA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e, Čakovec, prema rasporedu: subotom od 15:00 sati do 20:00 sati, a nedjeljom, blagdanom i praznikom od 08:00 sati do 20:00 sati.

Također je obavezno svoj dolazak najaviti telefonom: 040/372-301.

DOKTORI KOJI RADE OVU SUBOTU 1.4.

Čakovec

dr. Mirjana Dukić, I. G. Kovačića 1e, tel. 040/311-918

dr. Stella Hoblaj, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/311-914

dr. Dora Goričanec, I. G. Kovačića 1e, tel. 040/311-917

dr. Jakob Vrus, I.G. Kovačića 1e, tel. 040/372-317

Domašinec

dr. Zdenka Ivanović-Azenić, M. Pušteka 22, tel. 040/863-013

Donji Kraljevec

dr. Ljiljana Fujs, Čakovečka 5, tel. 040/655-170

Kotoriba

dr. Snježana Permozer Hajdarović, K. Tomislava 119/a, tel. 040/682-059

Mala Subotica

dr. Anica Belić, Glavna 31, tel. 040/631-182

Nedelišće

dr. Mario Kovač, Varaždinska 23a, tel. 040/821-200

dr. Jurica Vidović, M. Tita 1, tel. 040/313-216

Prelog

dr. Zrinko Karlović, Kralja P. Krešimira IV 7, tel. 040/313-342

Selnica

dr. Monika Friščić, Jelačićev trg 1, tel. 040/861-014

Sveti Juraj na Bregu-Lopatinec

dr. Sara Mudri, Pleškovec 30, tel. 040/855-791

Vratišinec

dr. Ivica Dukić, Dr. V. Žganca 1, tel. 040/867-347