Znate li značenja imena Kristina i Mirjana?

Prema katoličkom kalendaru, imendan u subotu, 24. srpnja slave osobe imena Kristina i Mirjana.

Kristina je ženski oblik imena Kristijan odnosno Kristian, latinski Christianus. Latinsko je ime vezano uz grčku riječ hristiános, što znači kršćanin. A sve dolazi od imena Krist (u katoličkom svijetu Isus Krist). Grčka riječ hristiános znači pomazan, onda pomazanik. U hebrejskom je to mešiha, otuda – Mesija. Grčki oblik ovog imena je Kristijana.

Ime Mirjana dolazi od hebrejskog imena Miryam koje ima porjeklo od hetiski Marya što ima značenje koja je kao koplje. Prema nekim mišljenjima ime Mirjana dolazi od imenice mir. Drugi oblik ovog imena je Mirijana.

Ostavi komentar